Categorie: Actual

Colegiul “Mihail Cantacuzino” Sinaia va funcționa, din viitorul an școlar, ca școală-pilot, conform art. 26 al Legii Educației Naționale, fiind prima unitate de învățământ din județ cre trece la acest sistem reglementat începând cu toamna lui 2020.

Legislația adoptată anul trecut a permis înființarea școlilor-pilot, a școlilor experiment și a școlilor de aplicație. Din această ultimă categorie, încă din 2020, Prahova are patru unități de învățământ. Colegiul Național Pedagogic “Regina Maria” Ploiești, Colegiul Național “Mihai Viteazul” Ploiești, Colegiul Național Militar “Dimitrie Cantemir” Breaza și Colegiul Național “Ion Luca Caragiale” Ploiești sunt, în prezent, unități de învățământ preuniversitar în care se desfășoară activitățile practice pedagogice, denumite în continuare practică pedagogică, pentru elevii de la liceele cu profil pedagogic sau pentru studenții înscriși la programe universitare de formare pentru cariera didactică, inclusiv masterat didactic, sau în alte programe de formare direct relevante pentru domeniul educației. De asemenea, ca școli de aplicație, ele funcționează și drept centre de resurse educaționale, de suport și de asistență pedagogică, inclusiv pentru învățarea de tip blended learning/on-line.

Colegiul “Mihail Cantacuzino” Sinaia va fi, însă, prima școală-pilot din Prahova. Astfel, din anul școlar 2021-2022, elevii de aici vor beneficia de “un program educațional inovativ care cuprinde cursuri de leadership, public speaking  și dezvoltare personală”. Școala-pilot se bazează pe construirea și utilizarea unei programe școlare adaptate la nevoile reale ale elevilor și comunităților din care fac parte, arată reprezentanții administrației locale.

„În sfârşit o să avem o şcoală flexibilă, care îşi adaptează oferta în funcţie de nevoile reale ale elevului şi ale comunităţii în care şi pentru care acesta se formează. De acum, la Sinaia, vom întreba la prezent şi la viitorul real: Ce vrei să studiezi la şcoală? Vom avea cursuri de public speaking, leadership, dezvoltare personală şi comunicare adaptată la specificul formării profesionale. E o schimbare la care visez încă de când eram elevă. Am aplicat pentru programul de şcoală-pilot, ceea ce va însemna că profesorii şi managementul vom avea parte de formare şi suport pentru a ne adapta la ceea ce presupune autonomia reală a şcolii. Este o deschidere extraordinară pentru învăţământul românesc. Profesorii  vor putea să depăşească definitiv etapa de furnizori de informaţii. Nu vom mai preda, ci vom învăţa împreună cu elevii”, a explicat Aurora Arieșan, directorul Colegiului “Mihail Cantacuzino”.

„Singura cale sigură prin care ne asigurăm că Sinaia o să rămână un oraș inovativ, competitiv și conectat la nevoile sinăienilor este oferirea unei educații de tip nou. Am decis să schimbăm metoda educației clasice cu una bazată pe realitățile exprimate de noile generații. Centralizarea educației în tipar comunist trebuie să dispară! După 4 ani de studii la Colegiul Mihail Cantacuzino, absolvenții vor avea abilități pentru o viață independentă și vor putea activa ca adulți responsabili. România are nevoie acum de generația altfel mai mult ca oricând, începem de aici, din orașul viitorului”, a declarat Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Conform metodologiei elaborată pentru unitățile de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, “unitățile de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, denumite în continuare școli-pilot, sunt organizate cu scopul de a pune în aplicare intervenții educaționale inovative, proiecte de cercetare educațională, noi modele curriculare și de carieră didactică, în vederea evaluării și determinării potențialului de valorificare extinsă și de fundamentare a politicilor educaționale la nivel național, inclusiv din perspectiva pregătirii tinerilor pentru o bună integrare în societate.

(2) Obiectul pilotării îl constituie intervenții educaționale inovative, modele curriculare și de carieră didactică, practici inovative care pun în valoare viziuni și practici profesionale experimentate și împărtășite, cu impact asupra școlii ca organizație, care învață:

a) elemente inovative la nivel de curriculum (noi modele/tipuri de teste/subiecte/itemi din structura examenelor/evaluărilor naționale, modalități de organizare/predare-învățare a unor discipline de studiu din trunchiul comun, o nouă disciplină în oferta de curriculum la decizia școlii, o nouă disciplină de studiu care propune abordări transversale, alte documente curriculare care necesită calibrare);

b) variante de organizare a programului școlar de predare-învățare;

c) modalități de dezvoltare profesională a cadrelor didactice sau de evoluție în carieră;

d) strategii didactice, resurse educaționale, inclusiv din domeniul învățării de tip blended learning/online;

e) intervenții inovative în domeniul managementului școlar și al dezvoltării culturii organizaționale;

f) modalități de evaluare a rezultatelor școlare; intervenții inovative bazate pe date de cercetare psihosocială, pentru integrarea optimă în comunitate, pe piața muncii și în societate, în general;

g) abordări inovative și tendințe de dezvoltare a științelor educației”.

Back To Top