Darius Mesca fost consilier judetean CJ Prahova
Categorie: Actual

Agenția Națională de Integritate a publicat, vineri, o nouă informare cu privire la persoane verificate găsite în stare de incompatibilitate. Pe listă se regăsește și numele unui fost consilier județean din Prahova.

Cel vizat de dezvăluirile ANI este Darius Darius Meșca, consilier județean în Prahova în mandatul 2016 – 2020. ANI consideră că acesta s-a aflat în incompatibilitate întrucât, “în perioada deținerii mandatului de consilier județean 2016 – 2020, a exercitat simultan și funcția de membru, respectiv  pe cea de director și ulterior, de director general, în cadrul a două societăți de interes național care au sediul sau filiale în unitatea administrativ-teritorială Ploiești, Prahova, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.”

Potrivit informării transmise astăzi de Agenția Națională de Integritate, "Meșca Darius Dumitru nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare."

Ce spune legea?

Inspectorii ANI argumentează constatarea stării de incompatibilitate, în cazul lui Darius Meșca, făcând trimite la articolul 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, care prevede că “funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități: (…) d) funcția (…) director general, director(…) membru al consiliului de administrație (…) la (…) societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepția reprezentanților în adunarea generală a acționarilor la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administrație ale unităților și instituțiilor de învățământ de stat sau confesionale și ale spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sau a altor reprezentanți ai instituțiilor publice din subordinea unităților administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deține participație, în cazul consilierului județean”.

Declarațiile de avere ale lui Darius Meșca vs. constatările ANI

Pe site-ul Consiliului Județean Prahova încă se regăsesc declarațiile de avere completate de fostul consilier județean, pe durata mandatului său, adică în intervalul 2016 - 2020. Potrivit acestora, Meșca a încasat venituri, prin contract de mandat sau contract individual de muncă, de la FDEE (SDEE) Electrica Distribuție Muntenia Nord, respectiv Electrica Furnizare SA București. În total, ar fi vorba, numai din aceste surse, despre 1,5 milioane, adică, la cursul de astăzi, aproximativ 300.000 de euro.

Back To Top