Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

legile educației palatul copiilor
Categorie: Actual
  • Proiectul legii educației privind învățământul preuniversitar prevede un termen pentru trecerea palatelor copiilor, cluburilor copiilor și cluburilor sportive școlare în administrarea autorităților publice locale.
  • Propunerea aflată în consultare publică a stârnit deja controverse, iar mii de oameni au semnat o petiție on-line care susține că acest demers va lăsa fără finanțare unitățile dedicate activităților extrașcolare.
  • Ministerul Educației vine în schimb cu precizări și spune că banii vor fi alocați, în continuare, de la bugetul de stat, special pentru aceste unități.

Proiectele de legi ale educației au stârnit, în numai câteva zile de la publicare, dezbateri aprinse. Unul dintre aspectele care au dat naștere nemulțumirilor se referă la intenția de a trece unităților de tipul palatelor copiilor, cluburilor copiilor și cluburilor sportive școlare în administrarea consiliilor locale. Inițiatorul unei petiții on-line împotriva acestei propuneri, care a adunat deja 7.000 de semnături, susține că  în urma acestui demers nu va mai exista puterea financiară necesară susținerii activităților extrașcolare și acuză că proiectul “urmărește scoaterea din sistemul educațional a personalului didactic din aceste instituții și transformarea acestora într-un fel de funcționari publici, asta deși aceste persoane au participat la concursuri de titularizare, grade didactice și cursuri de perfecționare”.

Precizările Ministerului Educației, privind propunerile referitoare la palatele copiilor

În replică la punctele de vedere apărute în ultimele zile, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a venit cu precizări, arătând că proiectul transpune de de fapt politicile naționale privind descentralizarea, asumate prin Strategia generală de descentralizare adoptată în 2017.  “Începând cu anul 2025, Ministerul Educației va putea, prin consultare publică, să inițieze legislația specifică, astfel încât Palatul Național al Copiilor, palatele copiilor, cluburile copiilor și cluburile sportive să se organizeze și să funcționeze ca instituţii publice în subordinea Consiliului General al municipiului Bucureşti/consiliilor locale, cu personalitate juridică, pentru desfășurarea activităților extrașcolare/cu program sportiv suplimentar. Personalul didactic de predare titular existent în cluburile sportive școlare, palatele copiilor şi cluburile copiilor, respectiv în Palatul Național al Copiilor şi care se transferă în instituțiile cu program sportiv suplimentar, respectiv pentru activități extrașcolare din subordinea autorităților administrației publice locale îşi păstrează dreptul, pentru o perioadă de 10 ani de la momentul transferului, să participe la etape de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în vederea ocupării de posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ preuniversitar, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.  Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Palatul Naţional al Copiilor, palatele copiilor şi cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare vor fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, prin hotărâre a Guvernului, sub condiția păstrării destinației inițiale, pentru o perioadă de minimum 10 ani de la momentul transferului și a schimbării regimului juridic al domeniului public. În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a legii, Ministerul Educației va iniția actele normative pentru reglementarea transferului de competențe și de patrimoniu”, a precizat ministrul Educației.

Ministerul Educației a mai precizat că, până la elaborarea legislației de reglementare a transferului de competențe:

1. Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti funcționează ca unitate conexă, în subordinea Ministerului Educației.

2. Palatele şi cluburile copiilor funcționează ca  unităţi conexe pentru activităţi extraşcolare în subordinea DJIP.

3. Palatele şi cluburile copiilor funcționează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară aprobat prin OMECTS nr. 5.567/2011, cu modificările și completările ulterioare.

4. Finanţarea cheltuielilor privind palatele şi cluburile copiilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei.

5. Palatele şi cluburile copiilor pot să fie finanţate şi de autorităţile administraţiei publice locale.

6. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea palatelor şi cluburilor copiilor şi elevilor fac parte din domeniul public judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi sunt în administrarea consiliului judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Celelalte componente ale bazei materiale rămân de drept în proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de administraţie ale acestora.

7. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea Palatul Naţional al Copiilor fac parte din domeniul public al statului şi sunt administrate de Ministerul Educaţiei.

8. Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea palatele şi cluburile elevilor, cluburile sportive şcolare, ale căror cheltuieli curente şi de capital se finanţează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului şi sunt administrate de Ministerul Educaţiei, prin DJIP şi prin consiliile de administraţie ale acestor unităţi.

9. Profesorii din palatele şi cluburile elevilor, profesorii-antrenori în cluburile sportive şcolare și antrenorii din cluburile sportive şcolare, din palatele şi din cluburile copiilor își păstrează funcțiile de cadre didactice de predare.

10. Pentru profesorii din palatele şi cluburile elevilor, profesorii-antrenori și antrenorii în cluburile sportive școlare se aplică prevederile incidente celorlalte categorii de cadre didactice  cu privire la constituirea normei didactice.

VEZI ȘI: Schimbări majore, de anul viitor, în învățământ. Proiectele legilor Educației sunt gata! VIDEO LINK

Back To Top