Categorie: Actual

corijentePe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova a fost publicat CALENDARUL CORIJENŢELOR pe care elevii trebuie să le promoveze pentru a li se încheia situaţia din anul şcolar 2012-1013.

Perioadele examenelor de corijenţă sunt stabilite prin Ordinul nr. 4925 / 2005 al ministrului Educaţiei, privind regulamentul de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Elevii care au terminat clasa a VIII-a fără să obţină media minimă de 5 la una sau mai multe discipline de studiu pot susţine corijenţele în perioada 19-21 august 2013.

Elevii din clasele terminale de liceu, anul de completare şi stagiile de pregătire practică au ocazia să-şi dea corijenţele în zilele de 7 şi 8 august 2013.

Elevii din învăţământul primar, din clasele gimnaziale şi liceale altele decât cele terminale, cei din clasele învăţământului profesional şi cei din clasele şcolilor postliceale şi de maiştri pot susţine examenele de corijenţă în perioada 2-6 septembrie 2013.

Pentru elevii din anii terminali ai învăţământului postliceal, precum şi pentru elevii din anul de completare şi cei cei de la stagiile de pregătire practică pentru care curriculumul este organizat modular, se organizează o sesiune de corijenţe până la încheierea cursurilor de pe semestrul al II-lea al anului şolar 2012-2013. Pot participa la această sesiune elevii care nu au promovat modulele care s-au finalizat până la data de 30 aprilie a anului şcolar, indiferent de numărul de module nepromovate.

PARTICIPAREA LA CORIJENŢĂ

Elevii corijenţi din clasele terminale de gimnaziu sau de liceu din anul de completare şi cei care au parcurs stagiile de pregătire practică, dar care NU POT PARTICIPA la sesiunea de corijenţe, stabilită pentru aceste clase în perioada 19-21 august, respectiv 7-8 august, se pot înscrie la sesiunea generală de corijenţe, din perioada 2-6 septembrie 2013.

Elevii corijenţi din clasele terminale de gimnaziu sau de liceu din anul de completare şi cei care au parcurs stagiile de pregătire practică, care s-au prezentat la sesiunea de corijenţe pentru aceste clase în perioada 19-21 august, respectiv 7-8 august şi NU AU PROMOVAT examenul de corijenţă vor fi declaraţi REPETENŢI şi nu mai au dreptul să se prezinte la sesiunea din 2-6 septembrie 2013.

Elevii din clasa a VIII-a care au susţinut şi PROMOVAT examenul de corijenţă se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a pe locurile rămase libere, în a treia etapă de admitere, conform calendarului aprobat prin Ordinul ministrului Educaţiei, nr. 5608 / 31. 08. 2012.

Elevii din clasele terminale de liceu care au susţinut şi PROMOVAT examenul de corijenţă se pot înscrie pentru examenul de BACALAUREAT sesiunea de examen august-septembrie 2013, în data de 9 august 2013.

Elevii din clasele terminale de gimnaziu sau de liceu din anul de completare şi cei care au parcurs stagiile de pregătire practică care AU PROMOVAT examenele de corijenţă în sesiunea 7-8 august 2013 se pot înscrie la examenul de CERTIFICARE A COMPETENŢELOR profesionale în sesiunea august 2013.

Back To Top