Categorie: Actual

politia locala ploiestiLuni, 20 mai 2013, Poliția Locală Ploiești a obținut avizul comisiei de auditare care a verificat proiectarea și implementarea normelor, prevederilor și regulamentelor europene la nivelul instituției, în vederea certificării conform cerințelor Standardului European SR EN ISO 9001:2008.

Evaluarea s-a făcut în urma analizării documentelor din sistemul de management al calității elaborate de Poliția Locală Ploiești, precum și în urma discuțiilor cu personalul și a examinării documentației întocmite la nivelul fiecărui departament, informează instituţia într-un comunicat de presă.

Conducerea Poliţiei Locale organizează întreaga activitate de proiectare, implementare și îmbunătățire a sistemului de management al calității. În acest scop, se asigură infrastructura, mediul de lucru adecvat pentru desfășurarea corespunzătoare a tuturor proceselor și resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor calității, menținerea și îmbunătățirea continuă a eficacității sistemului de management al calității.
Demersurile implementării sistemului au fost făcute în vederea dezvoltării și îmbunătățirii eficacității managementului calității, în scopul creșterii eficienței serviciilor oferite cetățenilor. Politica în domeniul calității a fost comunicată întregului personal, implementată și menținută la toate nivelurile Poliției Locale Ploiești.

Certificarea sistemului de management al calității la nivelul Poliției Locale Ploiești s-a realizat de către reprezentanții firmei AJA Registrars Ro, ca membru deplin autorizat si aprobat al Grupului de Companii AJA Registrars, ce respectă dispozițiile Organismului de Certificare AJA Registrars Europe cu acreditare ANAB.

Back To Top