Categorie: Actual

copii gradinitaAstăzi s-a dat startul înscrierilor în învăţământul preşcolar pentru copiii care merg pentru prima dată la grădiniţă. VEZI TOATE LOCURILE DIN PRAHOVA pentru anul de învăţământ preşcolar 2013-2014.

Părinţii sau tutorii legali ai copiilor de vârstă preşcolară pot depune cereri la unitatea de învăţământ dorită până, cel târziu, pe 21 iunie.

În perioada 3-21 iunie, grădiniţele vor primi şi înregistra toate cererile de înscriere, chiar dacă numărul acestora depăşeşte numărul locurilor libere. Potrivit Ministerului Educaţiei, perioadele pentru înscrieri vor fi stabilite de conducerea unităţii de învăţământ şi vor fi afişate la loc vizibil în fiecare grădiniţă, inclusiv pe site-ul acesteia şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar.

Criteriile de departajare

Şi în cazul înscrierilor la grădiniţă vor fi aplicate criterii de departajare dacă numărul cererilor de înscriere depăşeşte numărul locurilor libere. COPIII VOR FI SELECTAŢI ÎN FUNCŢIE DE:

- apropierea de domiciliul copilului
- existenţa unui frate al copilului înmatriculat în unitatea de învăţământ respectivă
- existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului
- copil cu întreţinător unic de familie.

Pe 25 iunie vor fi afişate listele nominale ale copiilor reînscrişi şi înscrişi la grădiniţă şi numărul locurilor libere, dacă mai există.
Părinţii ale căror solicitări de înscriere au fost respinse vor primi un răspuns din partea unităţilor de învăţământ în care vor fi precizate criteriile care nu au fost îndeplinite.

Pe 31 mai, s-a încheiat etapa de reînscriere a copiilor care au frecventat unităţile de învăţământ preşcolar în anul în curs.

Potrivit informaţiilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, în reţeaua de grădiniţe din judeţ sunt disponibile, pentru anul de învăţământ preşcolar 2013-2014, următoarele locuri:

GRĂDINIŢE CU PROGRAM PRELUNGIT:

PLOIEŞTI: 18 grădiniţe cu 114 grupe incluzând 3.140 de locuri
PRAHOVA: 37 de grădiniţe cu 160 de grupe care includ 4.2017 locuri

GRĂDINIŢE CU PROGRAM NORMAL:

PLOIEŞTI: 32 de grădiniţe cu 81 de grupe incluzând 1.778 de locuri
PRAHOVA: 360 de grădiniţe cu 654 de grupe cuprinzând 13.510 locuri

Numărul de locuri include toate grupele de studiu, de la cea mică, la care, de astăzi, pot fin înscrişi copii de 3 ani, la grupa mijlocie în care au fost înscrişi copii de 4 ani şi grupa mare, pentru copii de 5 ani.

Back To Top