Categorie: Actual

titularizareREZULTATELE NAŢIONALE la examenul de TITULARIZARE 2013 au fost afişate pe site-ul Ministerului Eucaţiei. Rata de promovare după rezolvarea contestaţiilor a crescut cu 1,14%.

REZULTATELE NAŢIONALE la examenul de TITULARIZARE 2013 au fost afişate pe site-ul Ministerului Eucaţiei. Rata de promovare după rezolvarea contestaţiilor a crescut cu 1,14%.

Dacă înainte de rezolvarea contestaţiilor 79,89% dintre profesori reuşiseră să ia cel puţin nota 5 la examenul de TITULARIZARE 2013, recorectarea lucrărilor la solicitarea candidaţilor nemulţumiţi a dus la creşterea procentului cu 1,14%, respectiv o promovabilitate de 81.03%.

REZULTATELE EXAMENULUI DE TITULARIZARE PENTRU PRAHOVA

După soluţionarea contestaţiilor:
- 49,17% dintre candidaţi au obţinut note între 7 şi 10 (14.511 profesori),
- 31,86% dintre candidaţi (în scădere de la 32,11%) au obţinut note între 5 şi 6,99 (9.402),
- 18,96% dintre candidaţi (în scădere de la 20,11%) au obţinut note sub 5 (5.596).
- numărul notelor de 10 a crescut la 161 (de la 160).

Cel mai ridicat procent al notelor peste 7 s-a înregistrat în judeţul Iaşi (58,3%), iar cel mai scăzut procent al notelor peste 7, în judeţul Mehedinţi (30,9%).

La nivel naţional, la proba scrisă pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar s-au prezentat 32.374 de candidaţi (88,48%). 53 de candidaţi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă, iar 7,6% dintre cei prezenţi s-au retras din motive personale sau medicale. 29.509 lucrări au fost corectate la proba scrisă la TITULARIZARE 2013.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei, raportate la promoţia de absolvenţi din 2013, rezultatele finale sunt următoarele:
- 3.451 de candidaţi au finalizat proba scrisă,
- 1.475 (42,74%) de candidaţi au primit note între 7 şi 10,
- 1.144 (33,15%) de candidate au obţinut note între 5 şi 6,99,
- 833 (24,14%) de candidaţi, note sub 5.
- Au fost obţinute 11 note de 10.

Candidaţii, care au obţinut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, vor fi repartizaţi pe posturile pentru angajare pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs, în zilele de 9 şi 12 august.
În acest scop, au fost publicate 6.074 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (3.141 în mediul urban şi 2.933 în mediul rural).

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii cu cel puţin nota 5 (cinci), atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului vor fi repartizaţi pe posturile pentru angajare pe perioadă determinată, tot la nivelul centrelor de concurs, miercuri, 14 august.

Back To Top