Categorie: Știri locale

centru liliesti 1Inaugurat oficial. Luni, 31 octombrie 2016, a fost finalizat în mod oficial proiectul finanțat din fonduri europene prin intermediul căruia s-a reabilitat și modernizat Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap Liliești Băicoi

Proiectul denumit ,,Reabilitarea/modernizarea, extinderea şi echiparea specifică a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Lilieşti Băicoi" a fost realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 - sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1, Planuri integrate de dezvoltareurbană", sub-domeniul ,,Poli de creştere". 

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.302.721, 59 lei din care cheltuieli eligibile 2.425.185,42 lei.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost îmbunătăţirea infrastructurii Serviciului Public local de Asistenţă socială al oraşuluiBăicoi, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea cu echipamente specifice a C.I.A.P.A.H Lilieşti Băicoi, acţiune care va contribui la creşterea calităţii serviciilor la standarde europene.

Printre realizările generale ale proiectului enumerăm: consolidarea clădirii a corpului vechi C1 pentru înlăturarea unor neconformităţi structurale, construirea unui acoperiş nou şi a unui ascensor pentru persoane îngrijite în centru.

centru liliesti 3De asemenea, a fost construit un corp de clădire nou C6 cu 19 saloane funcţionale, precum şi alte încăperi specifice. Scara interioară a fost prevăzută cu un elevator cu circuit perimetral pe casa scării. La toate acestea, întregul obictiv a fost dotat cu echipamente noi (mobilier, aparate şi dispozitive medicale, utilaje şi obiecte de bucătărie, etc.).

Prin activităţile de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare s-a asigurat standardul de calitate referitor la găzduire, respectiv spaţiul propriu pentru fiecare beneficiar este de minimum şase metri pătraţi concomitent cu găzduirea a cel mult trei beneficiari într-un dormitor.

În plus, a fost asigurat spaţiul de manevră în dormitoare pentru beneficiarii care folosesc un fotoliu rulant, precum şi spatiul propriu pentru depozitarea efectelor personale în dormitor pentru fiecare beneficiar.

Pentru atingerea standardelor europene în domeniu s-au asigurat grupuri sanitare accesibile, separate pe sexe, cu acces direct în dormitoare sau aflate în imediata lor apropiere – un grup sanitar la cel mult şase beneficiari.
Totodată, s-a asigurat accesul la o baie/un duş la cel mult şase beneficiari, respectiv o baie adaptată la cel mult patru beneficiari în fotoliul rulant.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cele 103 persoane adulte cu dizabilităţi, aflate în situaţii deosebit de grave de risc social precum şi personalul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Lilieşti Băicoi.

centru liliestiDetalii oficiale despre proiect:

Unitatea Administrativ Teritorială-Orașul BAICOI anunță finalizarea proiectului:
"Reabilitarea/modernizarea, extinderea și echiparea specifică a Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap, Liliești-Băicoi", cod SMIS 36395, realizat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 –„Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.„Planuri integrate de dezvoltare urbană", sub-domeniul „Poli de creștere".
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Valoarea totală a proiectului: 6.302.721,59 lei din care: cheltuieli eligibile: 2.425.185,42 lei
Durata de implementare a proiectului: 02.05.2012 – 31.10.2016
Obiectivele specifice ale proiectului: îmbunătățirea infrastructurii Serviciului Public Local de Asistență Socială al orașului Băicoi, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea cu echipamente specifice a C.I.A.P.A.H. Liliești-Băicoi, acțiune care va contribui la creșterea calității serviciilor la standarde europene.

Realizările generale ale proiectului: întreaga clădire a corpului vechi C1 a fost consolidată pentru înlăturarea unor neconformități structurale, invizibile în cadrul expertizei inițiale iar învelitoarea a fost complet schimbată prin construirea unui acoperiș nou. La acest corp de clădire s-a construit un ascensor pentru persoane alipit clădirii existente. S-a construit un corp de clădire nou C6, având 19 saloane funcționale, precum și alte încăperi specifice. Scara interioară este prevăzută cu un elevator cu circuit perimetral pe casa scării. Întregul obiectiv a fost dotat cu echipamente noi: mobilier, aparate și dispozitive medicale, utilaje și obiecte de bucătărie, etc.
Detalii suplimentare despre acest proiect, se pot obține consultând site-ul Primăriei Băicoi sau de la C.I.A.P.A.H.

centru liliesti 2

Back To Top