Categorie: Știri locale

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a prezentat bilanțul controalelor tematice efectuate la nivel național, în perioada 18.06.2019 – 02.07.2019, cu privire la respectarea prevederilor legale în spaţiile de joacă pentru copii.

 

Controlul a cuprins vizat 275 operatori economici din toate judeţele ţării şi din București, iar în urma verificăriloe au fost aplicate 168 de sancţiuni contravenţionale, din care 65 de amenzi contravenţionale în valoare de 324.000 lei. În plus, în urma verificărilor, a fost dispusă măsura de oprire temporară a prestării serviciului la 70 operatori economici până la remedierea neconformităţilor constatate. La trei dintre operatorii economici controlaţi, ANPC a dispus sancțiuni complementare, respectiv interzicerea utilizării echipamentelor de agrement amplasate pe spaţiile de joacă până la eliminarea deficienţelor constatate în județul Brașov și măsura opririi definitive de la exploatare a unor echipamente cu probleme la rampele de acces și paviment, până la remedierea defecțiunilor, evaluarea conformității acestora și emiterea unui certificat de conformitate de către un organism de certificare.

 În Prahova au fost constatate abateri privind calitatea serviciilor prestate în spaţii de joacă (lipsa afişării denumirii unităţii, a Codului unic de înregistrare la Registrul Comerțului din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate ale societăţii pentru care este autorizată să funcţioneze şi a programului de funcţionare), dar și referitoare la respectarea prevederilor legale referitoare la spaţii de joacă, mai precis cele privind conformitatea, din punct de vedere tehnic, a echipamentelor și respectarea cerințelor esențiale de securitate.

Controlul a depistat, la locuri de joacă din județ, inclusiv echipamentele de agrement rupte, cu elemente sparte, ciobite, frânghii rupte, podeţe cu dale din lemn putrezite sau lipsă, cuie ruginite etc, elemente menite a pune în pericol integritatea utilizatorilor, respectiv a copiilor.

 Tot în Prahova au fost constatate și abateri cum ar fi liste cu tarife așezate în locuri greu accesibile sau fiind greu lizibile, toalete ecologice neigienizate, lipsa afișării regulamentului de funcționare al locului de joacă etc.

Foto ilustrație

Back To Top