Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri locale

Societatea Rosal, operator de salubritate în Ploiești și mai multe localități din Prahova, publică documentele necesare pentru încheierea contractelor în vederea prestării serviciilor specifice către persoanele fizice și persoanele juridice.

 

La închierea contractului, titlularul trebuie să prezinte:

Persoane Juridice – Agenţi Economici:

- Copie CUI (Cod Unic de Înregistrare);

 - Copie Act Spaţiu de Funcţionare, sediu şi puncte de lucru dacă este cazul;

- Delegaţie sau Împuternicire pentru persoana ce încheie contractul;

- Act de identitate persoană împuternicită;

- Ştampila firmei.

Asociaţii de Proprietari:

- Copie CUI (Cod Unic de Înregistrare);

- Hotărârea Adunării Generale privind numirea Președintelui Asociației de Proprietari cu datele de identificare;

- Împuternicire cu semnătura Președintelui si ștampila asociației;

- Copie Hotărâre Judecătorească de Înființare;

- Lista firmelor care își au sediul social/punctul de lucru în condominium;

- Ştampila asociaţiei.

Aviz construcție/demolare:

- Copie Certificat Urbanism;

- Copie CUI (Cod Unic de Înregistrare) în cazul persoanelor juridice;

- Delegaţie sau Împuternicire pentru persoana ce încheie contractul;

- Act de identitate persoană împuternicită;

- Ştampila firmei.

Persoane fizice:

- Copie act spaţiu;

- Act de identitate proprietar.

Comercializare deșeurilor reciclabile (către societăți autorizate)

- Copie CUI (Cod Unic de Înregistrare);

- Copie Certificat de TVA;

- Copie Autorizație de Mediu;

- Delegaţie sau Împuternicire pentru persoana ce încheie contractul;

- Ştampila firmei.

Back To Top