Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri locale

Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1. „Sprijinirea eficienței energetice, gestionării eficiente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor” , Operațiunea C „Iluminat Public”.

Autoritatea de management este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 6.978.897,29 lei, dintre care contribuția F.E.D.R. este 5.927.025,70 lei. Fondurile alocate din bugetul național se ridică la valoarea de 906.486,27 lei, iar contribuția cofinanțării din bugetul local este de 139.459,43 lei.
Proiectul se implementează în orașul Băicoi, în decursul unei perioade de 36 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv 01.07.2018-30.06.2021

Obiectivul general al proiectului

În prezent, străzile principale sunt prevăzute parțial cu lămpi, iar pe străzile secundare lipsesc total. Lămpile sunt foarte vechi, propagă o lumină de proastă calitate, iar costurile de exploatare sunt foarte mari. Proiectul vizează modernizarea sistemului de iluminat public și creșterea eficienței energetice.

Obiective specifice ale proiectului

Utilizând fondurile respective, se va înlocui sistemul de iluminat actual, urmând a fi montate lămpi de ultimă generație în zonele unde este nevoie, pe 176 de străzi din oraș, respectiv pe o distanță de peste 13.000 de metri pătrați. Odată cu noua investiție, se va extinde iluminatul pe toate străzile din Băicoi, iar factura plătită pentru acest serviciu va fi mai mică.

Vor fi montate corpuri LED cu o eficiență ridicată, panouri fotovoltaice, va fi înlocuită toată rețeaua aeriană și va fi instalat un sistem de telegestiune. 

Modernizarea realizată prin acest proiect va conduce la realizarea unui iluminat public de înaltă eficiență luminoasă și energetică, cu o durată de viață ridicată și cu cheltuieli de mentenanță și exploatare reduse.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

regio.adrmuntenia.ro facebook.com/adrsudmuntenia - www.inforegio.ro - facebook.com/inforegio.ro

Back To Top