Categorie: Știri naționale

Proiectul propus de Ministerul Sănătății, care prevede creşterea unor sancțiuni prevăzute de lege, dar și introducerea de noi amenzi, a fost aprobat de Guvern. Potrivit actului normativ, în premieră vor fi taxate persoanele angajate în cabinete medicale sau laboratoare, iar un capitol aparte este dedicat activității de la Urgențe.

 

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a subliniat că se impunea adoptarea unui astfel de act normativ "pentru responsabilizarea personalului medical atât din unităţile sanitare cât şi din cabinetele individuale", întrucât "s- a dovedit faptul că este nevoie şi de măsuri coercitive pentru ca sistemul să funcţioneze”.

Documentul prevede dublarea sancţiunilor aplicate de inspectorii sanitari în unităţile sanitare cu pături pentru nerespectarea regulilor, standardelor şi criteriilor care au caracter obligatoriu în domeniul sănătăţii publice. Ministerul Sănătății a anunțat că "a fost  dublat cuantumul sancţiunilor contravenţionale pentru nerespectarea circuitelor funcţionale şi a compartimentelor şi serviciilor, neefectuarea verificării aparaturii de sterilizare, neasigurarea depozitării şi păstrării în condiţii optime a articolelor sterilizare şi de unică folosinţă, nerespectarea utilizării produselor biocide, dispozitivelor medicale, necunoaşterea şi neaplicarea tehnicilor şi procedurilor de pregătire pentru sterilizare, neasigurarea apei sterile la blocurile operatorii în sălile de naştere, nerespectarea măsurilor pentru igienă pentru programului de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenței medicale, neraportarea infecţiilor, neasigurarea măsurilor antiepidemice, neasigurarea şi neîntreţinerea în condiţii de igiena a oficiilor alimentare, sălilor de mese, saloanelor cu pături etc."

Dacă până acum se aplicau amenzi între 500 şi 1.500 de lei în cazul persoanelor fizice şi între 10.000 şi 15.000 de lei în cazul celor juridice pentru nerespectarea protocoalelor de transfer al pacientului său pentru internarea cazurilor care nu reprezentau urgenţe, de acum sancţiunile s-au dublat: pot ajunge până la 3.000 de lei pentru persoanele fizice şi 30.000 de lei pentru persoanele juridice. Alt exemplu în constituie  amenzile pentru persoanele fizice care nu aplica măsurile de prevenire și răspândire a bolilor transmisibile s- au dublat şi au ajuns între 2.000 şi 6.000 lei, iar pentru unitățile sanitare între 7.000 lei și 10.000 lei.

Oficialii din MS au anunțat că au fost introduse contravenţii noi şi sancţiuni contravenţionale pentru acordarea asistenței medicale de către personalul neautorizat sau care nu deţine cunoştinţe şi abilităţi persoanele atestate prin documente emise de statul român, pentru nerespectare protocoalelor clinice şi a ghidurilor de practică medicală, pentru nerespectarea de către personalul unităţii sanitare a protocoalelor şi procedurilor în privinţa actului medical pentru neasigurarea la nivelul unităţii sanitare a medicamentelor materialelor sanitare şi reactivilor necesari asigurării unui act medical de calitate, pentru nerespectarea condițiilor impuse de autorizația de funcţionare şi pentru nerespectarea codului de etică şi deontologie profesională de către personalul medico-sanitar.

De asemenea, au precizat aceștia, în premieră, au fost stabilite şi introduse sancţiuni contravenţionale cu amendă pentru fapte săvârşite de persoane fizice din cabinete medicale, laboratoare de analiză medicale şi a fost mărit cuantumul amenzilor contravenţionale pentru persoanele fizie pentru nerespectarea normelor de urgenţă şi prim ajutor calificat,  nerespectarea normelor  privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi a nomelor de igienă, nerespectarea circuitelor funcţionale din laboratoarele de analiză medicale, neîndeplinirea măsurilor şi recomandărilor impuse de inspectorii sanitari, neanunțarea direcțiilor de sănătate publică despre modificările intervenite față de autorizația de funcționare, nerespectarea dispozițiilor privind avizarea publicității produselor, campaniilor de informare și educare pe teme legate de sănătatea publică.

În anul 2018, inspectorii sanitari au efectuat 13.400 de controale ai au aplicat amenzi în valoare de 1.660.900 lei, a mai comunicat Ministerul Sănătății.

Back To Top