Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri naționale

Avocatul Poporului a luat atitudine față de prevederea dintr-un ordin comun al ministrului Educației și ministrului Sănătății, privind interzicerea accesului în unitățile de învățământ, pentru susținerea examenelor, a elevilor care în ziua testării au temperatura peste 37,3 grade Celsius.

 

Ordinul comun al Ministrului educației și cercetării și Ministrului sănătății nr. 4259 din 15 mai pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării interzicea permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,30 C în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării. Acesta a fost abrogat printr-un act normativ din 18 mai care menține, totuși, dispozițiilor referitoare la accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,30 C, dispozițiile criticate rămânând în vigoare, neschimbate în forma revizuită. 

"Instituția Avocatul Poporului a solicitat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării formularea unui punct de vedere de specialitate referitor la condițiile în care urmează să se desfășoare examenele de evaluare națională și de bacalaureat, având în vedere faptul că acestea au loc în perioada iunie-iulie, ocazie cu care se ating temperaturi foarte ridicate, în medie 32-350 C, aspect care poate conduce la creșterea temperaturii corporale. De asemenea, pot exista și alte patologii care pot genera creșterea temperaturii corporale, peste limita stabilită prin ordinul de mai sus. Pentru aceste argumente, am considerat ca fiind utile formularea unor aprecieri din partea Consiliului, pe marginea unei posibile situații discriminatorii, având în vedere faptul că restricționarea accesului în instituțiile de învățământ din cauza temperaturii corporale peste limita admisă sau din alte cauze decât cele legate de virusul SARS-CoV-2, poate conduce la încălcarea dreptului la educație al participanților la examenele de evaluare națională și de bacalaureat. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, pe baza susținerilor instituției Avocatul Poporului, a analizat o posibilă faptă de discriminare indirectă, deoarece condiția de participare la examenele sus amintite este una neutră, temperatura corporală fiind măsurată tuturor participanților", argumentează Avocatul Poporului.

Instituția apreciază că "interzicerea accesului elevilor care depășesc nivelul temperaturii corporale permise are ca efect încălcarea dreptului la educație, în condiții egale, al elevilor care ar urma să fie excluși de la examenele de evaluare națională și bacalaureat, afectând astfel rezultatele acestora pentru accesul la studiile liceale sau universitare".

Avocatul Poporului a recomandat, în acest context, ca Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății  să identifice și să dispună, în regim de urgență, toate măsurile care se impun în vederea asigurării dreptului la educație în condiții de egalitate, în contextul prevenirii răspândirii SARS-CoV-2.

În plus, cere ca Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății să elimine prevederile discriminatorii din actul normativ criticat și vor permite accesul candidaților, în condiții de egalitate, la examenele în sesiunile regulate din calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2019-2020 și din calendarul examenului de bacalaureat naţional – 2020.

Avocatul Poporului așteaptă ca instituțiile amintite să transmită o informare cu privire la însușirea recomandării și realizarea măsurilor dispuse.

Foto ilustrație

Back To Top