Categorie: Știri naționale

Ministerul Educației a aprobat calendarul și metodologia pentru formarea corpului de evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN).

 

Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN) se va constitui ca "grup de profesori, organizați pe discipline de examen/concurs, care îndeplinesc criteriile stabilite la nivel național și urmează să evalueze, într-o manieră unitară și eficientă, lucrările elevilor/cadrelor didactice din cadrul examenelor naționale (evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, bacalaureat, definitivare în învăţământ și concursul național de ocupare a posturilor didactice - titularizare)", a precizat Ministerul Educației, subliniind că acesta are rolul de a funcționa ca o comunitate de învățare. CPEECN se va dezvolta ca organism subordonat inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

„Consider că procesul de evaluare trebuie să aibă ca numitor comun predictibilitatea. De aceea, măsura înființării Corpului de profesori evaluatori este absolut necesară, pentru a reuși să asigurăm obiectivitate, încredere în sistemul de evaluare”, a declarat ministrul Educației, Monica Anisie.

Cadrele didactice se pot înscrie în vederea selecției dacă au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare, în ultimii trei ani școlari încheiați, în învățământul gimnazial, respectiv în învățământul liceal, au gradul didactic I/II sau titlul științific de doctor și dacă au experiență de organizare și participare la evaluări, în cadrul examenelor și concursurilor naționale/internaționale.

Dosarele pot fi încărcate în perioada 21 - 30 septembrie, pe platforma ce va fi pusă la dispoziție de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), odată cu anunțarea lansării apelului de selecție.

În intervalul 1 - 15 octombrie va avea loc verificarea dosarelor de înscriere, etapă urmată de verificarea competențelor de evaluare și selecția cadrelor didactice care doresc să devină membri (16 octombrie - 1 decembrie).

Cadrele didactice selectate dobândesc calitatea de membri ai CPEECN după parcurgerea și absolvirea programului de formare, acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării și asigurat de către CNPEE, în parteneriat cu toate casele corpului didactic. Programul de formare este prevăzut a se desfășura între 2 decembrie 2020 și 15 martie 2021.

Pe lângă evaluarea lucrărilor elevilor/cadrelor didactice, din cadrul examenelor naționale, membrii CPEECN vor avea ca atribuții antrenarea și susținerea profesorilor de la clasă, prin activități de mentorat, în vederea pregătirii eficiente a elevilor pentru susținerea evaluărilor și examenelor/concursurilor naționale, respectiv realizarea unui raport de activitate/disciplină de învățământ, cu evidențierea aspectelor pozitive și a celor care necesită îmbunătățiri, respectiv înaintarea acestuia către ISJ/ISMB în termen de o săptămână de la finalizarea fiecărei sesiuni a examenelor naționale.

"Membrii CPEECN care desfășoară activități de evaluare vor încheia contracte de furnizare de servicii cu unitatea de învățământ în cadrul căreia este organizat centrul de evaluare. Plata acestora se realizează în baza contractului încheiat și în temeiul dispoziţiilor ordinului de ministru care reglementează plata profesorilor evaluatori, emis anual. În același timp, cadrele didactice din CPEECN care desfășoară activități de evaluare primesc, în cadrul fișei de evaluare pentru obținerea gradației de merit, un punctaj defalcat pentru calitatea de membru CPEECN, respectiv, pentru desfășurarea activităților de evaluare în fiecare sesiune a examenelor naționale", a mai precizat Ministerul Educației.

Back To Top