Categorie: Administraţie

conac-belluMai mulţi ani la rând, Conacul Bellu din Urlați a făcut obiectul mai multor procese aflate pe rolul instanțelor, după ce Academia Română a solicitat revendicarea imobilului, care se află în administrația Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

În cele din urmă, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au dat câștig de cauză Academiei Române, care au făcut dovada dreptului de proprietate, în ciuda numeroaselor fonduri investite de administrația județeană în reabilitare și modernizare.

Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Prahova, programată astăzi, 30 mai, se află proiectul privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a Conacului Bellu şi a terenurilor aferente, pentru predarea acestor bunuri către noul proprietar, Academia Română.

În 2006 Academia Romană a înaintat o notificare la CJ Prahova prin care solicita măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001, privind regimul juridc al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 5 martie 1945 – 22 decembrie 1989 pentru imobilul Conac şi Parc Bellu situate în oraşul Urlaţi, aceasta fiind respinsă de Consiliul Judeţean Prahova. Împotriva deciziei CJ Prahova, Academia Română a formulat o contestaţie, acţiunea formulând obiectul dosarului nr. 6630/105/2008, aflat pe masa Tribunalului Prahova.

Iată ce este specificat în raportul Consiliului Judeţan Prahova privind trecerea imobilului "Conacul Bellu" situat în Urlaţi, strada Ozoaia, nr 12, din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova:

"Deşi în primele două cicluri procesuale Tribunalul Prahova a respins contestaţia formulată de Academia Română, în urma promovării apelului de către contestatoare, prin Decizia civilă nr. 140/2001 a Curţii de Apel Ploieşti, irevocabilă, s-a dispus restituirea în natură a următoarelor imobile, situate în Urlaţi, strada Ozoaia nr 12: Conacul Bellu compus din subsol, parter, terase, mansarde şi teren afferent în suprafat de 2800 mp; foişor şi afferent în suprafaţa de 120 mp; respective suprafaţa de 4700 mp"

Litigiile dintre Consiliul Judeţean Prahova şi Academia Română au durat mai bine de 6 ani.

Back To Top