Categorie: Administraţie

sgu ploiestiSocietatea Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploieşti, din cadrul Primăriei Ploiești, recrutează personal pentru două posturi de fasonator mecanic, în cadrul Compartimentului Sere şi Pepiniere. Candidaţii trebuie să dea dovadă de corectitudine, fidelitate și îndemânare practică.

Eventualii candidaţi pentru un astfel de post trebuie să deţină calificare de fasonator mecanic, să aibă minim un an experienţă în domeniu şi să fie apt pentru lucru la înălţime.

De asemenea, aceștia mai trebuie să deţină cunoştinţe solide în domeniul activităţii de întreţinere a arborilor şi arbuştilor şi nu numai. Totodată, trebuie să dea dovadă de corectitudine, fidelitate, îndemânare practică, rezistenţă fizică şi la factori de stres.

Pentru a participa la recrutare, candidaţii trebuie să depună, la Resurse Umane din cadrul SGU Ploieşti, copie după actul de identitate, acte din care să reiasă că este apt din punct de vedere medical, copii după actele de studii, CV şi copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate. Documentele se depun la sediul SGU Ploieşti până mâine, 15 iulie.

Pentru informatii suplimentare, accesați www.sguploiesti.ro

Back To Top