Categorie: Administraţie

În data de 25 iunie 2019, Guvernul României a anunțat, prin vocea vicepremierului Suciu, că a adoptat o ordonanță de urgență privind Codul Administrativ. Ordonanța din data de 25 iunie nu a fost publicată în Monitorul Oficial, Guvernul informând, în data de 3 iulie, că a adus ordonanței respective “câteva modificări și clarificări”, iar în data de 5 iulie a apărut în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555, Ordonanța de Urgență privind Codul Administrativ nr. 57 din 3 iulie 2019.

 

Conf. univ. dr. Mihai Apostolache a argumentat, pentru observatorulph.ro, de ce ordonanța în cauză este neconsitutțională, detaliilnd tehnica prevăzute de legislație pentru adoptarea și intrarea în vigoare a acestor acte normative:

"Deci, în data de 25 iunie Guvernul adoptă un text al ordonanței, însoțit de notă de fundamentare și avize de la ministere și de la alte entități (Consiliu Legislativ, Consiliu Economic și Social), documente valabile pentru textul ordonanței respective, ordonanța nu se publică în Monitorul Oficial, iar în data de 3 iulie, fără să figureze ca punct pe ordinea de zi a ședinței Guvernului României, se repune în discuție textul ordonanței adoptate în ședința de Guvern din 25 iunie, în care se includ soluții legislative noi, ca, de exemplu, dreptul autorităţilor publice locale de a decide prin hotărâre de consiliu utilizarea limbii minorităţilor şi în situaţiile în care nu se atinge ponderea de 20%, pentru ca în data de 5 iulie să se publice în Monitorul Oficial doar varianta modificată și completată, nu și varianta inițială.

Ce prevede art. 108 alin.4 din Constituția României: “Hotărârile și ordonanțele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de ministrii care au obligația punerii lor în executare și se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistența hotărârii sau a ordonanței”. Art. 108 se completează cu dispozițiile art. 115 din Constituție.

Ce rezultă din urmărirea modului de adoptare al Codului Administrativ de către Guvern, raportat la dispozițiile constituționale?

1.Ordonanța de urgență adoptată de Guvern în data de 25 iunie 2019, raportat la art. 108 alin. 4 din Constituție, nu există, deoarece nu a fost publicată în Monitorul Oficial;

2.Atât timp cât acest act nu există, Guvernul nu avea ce să modifice sau să clarifice. În ciuda acestui fapt, în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019 se publică Ordonanța de urgență nr. 57 din data de 3 iulie 2019, adică un act din ședința din data de 3 iulie, în care Guvernul a anunțat că a adus textului ordonanței câteva modificări și clarificări;

3.Potrivit normelor de tehnică legislativă, o ordonanță de urgență trebuie însoțită de o notă de fundamentare prin care să se justifice urgența, avize de la ministere și alte avize prevăzute de lege. Or, aceste documente au fost valabile pentru varianta ordonanței adoptată în data de 25 iunie, nu pentru textul adoptat în 3 iulie și publicat în Monitorul Oficial. Varianta de Cod Administrativ publicată în Monitorul Oficial cuprinde soluții legislative noi, soluții care nu figurau în varianta inițială a ordonanței adoptată în data de 25 iunie.

4.Dacă în data de 25 iunie nu se putea justifica urgența, cu atât mai puțin se poate justifica adoptarea Codului Administrativ prin ordonanță de urgență în data de 3 iulie.

5.Intervenția Guvernului în plan legislativ prin ordonanță de urgență se impune atunci când se ivește o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, executivul având obligația de a motiva urgența adoptării acestui act normativ. Curtea Constituțională a României a dezvoltat o bogată jurisprudență în acest sens, în care subliniază faptul că Guvernul poate adopta o ordonanță de urgență dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: - existența unei situații extraordinare; - reglementarea situației extraordinare să nu poată fi amânată; - urgența să fie motivată în cuprinsul ordonanței. Tot instanța de contencios constituțional arată că ordonanţa de urgenţă, ca act normativ ce permite Guvernului, sub controlul Parlamentului, să facă faţă unei situaţii extraordinare, se justifică prin necesitatea şi urgenţa reglementării acestei situaţii care, datorită circumstanţelor sale, impune adoptarea de soluţii imediate în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public.

6.Analiza anterioară ne conduce la concluzia că Guvernul României a încălcat Constituția folosind această modalitate de adoptare a Codului Administrativ".

Sursa: Observatorul Prahovean

Back To Top