Categorie: Administraţie

Conducerea CJ Prahova se declară nemulțumită de modul în care au fost îndepliniți indicatorii de management, la Maternitatea Ploiești, și ia în calcul desființarea spitalului, respectiv transformarea acestuia în secție a Județeanului, cea mai mare unitate sanitară din județul Prahova.

 

Un proiect în acest sens, privind exprimarea unui acord de principiu, va fi discutat chiar în această săptămână de consilierii județeni, în cadrul ședinței ordinare din luna august.

Documentul se referă la reorganizarea celor două unități sanitare care se mai află în administrarea Consiliului Județean Prahova, ceea ce va presupune ca și personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie, precum și cel  tehnic-economic-administrativ și de întreținere, să fie preluat de către Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

"Anul acesta, Spitalul de Obstetrică Ginecologie a înregistrat o scădere la nivelul tuturor indicatorilor de management (creșterea arieratelor, cheltuieli de personal în procent de peste 100% din contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Prahova – managerul fiind notificat, în acest sens, să ia măsuri pentru eficientizarea activității încă din luna martie 2019) . Având în vedere că Spitalul de Obstetrică Ginecologie a fost proiectat și a funcționat cu peste 700 de paturi, actuala structură organizatorică cu 300 de paturi nu este rentabilă din punct de vedere funcțional, costurile de întreținere fiind foarte mari, după cum se poate observă din anexa cu cheltuielile de întreținere alocate anual de către Consiliul Județean Prahova. In plus, în perioada 2018 – 2019, rata de utilizare a paturilor a fost doar de 52,80% (46 ,32% în trimestrul I 2019) față de media națională de 80,30% (VMN cf. O.M.S. 1567/2007). Această ineficiență a determinat analizarea tuturor posibilităților de redresare a spitalului, ultima soluție și cea mai radicală, fiind cea a reorganizării Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești ca structură exterioară a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, cu menținerea numărului de paturi la nivelul noii structuri sanitare și a personalului angajat, în limita normativului", se arată în referatul de aprobare atașat proiectului.

Raportul de specialitatea consemnează mai multe avantaje pe care le-ar aduce reorganizarea celor două spitale, în forma prezentată în acest proiect, inclusiv cu privire la gestionarea resurselor existente, a spațiilor excedentare de la Maternitatea Ploiești, dar și referitoare la îndeplinirea unor condiții obligatorii pentru ca unitățile sanitare să-și păstreze rangul dobândit.

Mai mult, susțin informațiile din raportul de specialitate, în acest mod ar putea crește și finanțarea contractată prin Casa de Asigurări de Sănătate.

"Prin reorganizare, veniturile noii structuri organizatorice ar putea crește, ambele unități sanitare fiind avantajate având în vedere aspectele următoare:

1.Suma contractată cu CJAS Ph prin reorganizarea celor 2 spitale este mai mare, crește finanțarea pentru secțiile SOGP

2.Creșterea ICM-ului prin alcătuirea unor echipe multidisciplinare (ginecologie- chirurgie) care ar rezolva cazurile complicate ce sunt transferate la București.

3.Menținerea acreditării SJUP (2020) la categoria III este condiționată de existența unei secții de OG și a unui cabinet de Pediatrie (în ambulator) – OMS nr.1408/2010.

4.Menținerea clasificării ca maternitate IIA – OMS nr.1881/2006. Prin unificare, SOG ar beneficia de platforma tehnica în urgență: CT, analize laborator (în prezent sunt externalizate și s-ar face și o economie importantă)

5.Clasificarea secțiilor ATI din ambele spitale – OMS nr. 1500/2019 // obligativitatea a cel puțin 2 linii de gardă (Comisia națională și DSP reface clasificarea). Prin pierderea clasificării, SJUP pierde 80% din finanțarea ATI (banii de la MS - BS prin DSP).

6.Extinderea ATI poate asigura un număr de paturi pentru ATI boli infecțioase, în prezent cazurile grave fiind direcționate către Institutul Matei Balș București.

7.Eficientizarea nr. de paturi prin reorganizare. Scăderea natalității, determină scăderea nr. de cazuri SOG, neasigurarea cheltuielilor de personal și de funcționare și creșterea arieratelor. În perioada 2018 – 2019, rata de utilizare a paturilor a fost doar de 52,80% (46,32% în trimestrul I 2019) față de media națională de 80,30% (VMN cf. O.M.S. 1567/2007), se pot înființa secții/compartimente/ activități noi, aducătoare de venituri suplimentare considerabile: roming-in, îngrijiri paliative (30-50 paturi – există 10 paturi la Spitalul C.F. Ploiești și 5 paturi la Patrik Medical Center S. R. L. Băicoi), oncologie, secție chirurgie vasculară cu linie de gardă, secție unică în județ (urgențele sunt transferate la București în limita locurilor disponibile sau se reprogramează), Compartiment pentru tratarea infertilității, etc.

8.Regândirea spațiilor excedentare de la SOGP:(În anul 1974, SOGP era organizată ca un bloc materno-infantil cu peste 700 de paturi, față de cele 300 de paturi din prezent.) Ineficiența folosirii spațiilor de la maternitate determină creșterea cheltuielilor de funcționare: pentru utilități, întreținere, servicii și neasigurarea cheltuielilor de personal. Prin reorganizarea acestor spații, spitalul ar putea avea 4 paturi/ salon și arie utilă 7m2 /pat în saloanele de adulți – OMS nr.914/2006

9.Secția de anatomopatologie din SOGP ar beneficia de dotările de la SJUP.

10.Înființarea de rezerve cu plată, cu confort sporit.

  1. Achiziția unor cantități mai mari de materiale sanitare și medicamente, servicii ar putea scădea costurile", se arată în raportul de specialitate.

Conducerea CJ susține chiar că "noua structură organizatorică ar putea înființa noi secții cu paturi, deficitare la nivelul județului și aducătoare de venituri, cum ar fi spre exemplu îngrijiri paliative, oncologie, hematologie, pneumologie cronici, medicină internă – cronici, chirurgie vasculară (compartiment unic în județ la Spitalul Județean Ploiești), precum și tura a doua în ambulatoriul de specialitate integrat a spitalului, crescându-se adresabilitatea pentru persoanele active și care vin după terminarea programului de lucru, înființarea de rezerve cu plată, reînființarea roming-in, compartiment pentru tratarea infertilității etc."

Back To Top