Categorie: Administraţie

Consiliul Judeţean Prahova a depus astăzi, în ultima zi în care apelul era deschis, proiectul european pentru modernizarea reţelei primare din sistemul de termoficare a Ploieştiului.

 

Finanțarea proiectului va fi asigurată prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, obiectuvul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate, valoarea proiectului de investiție fiind de 114.753.366,92 lei, aproximativ. 24.000.000 euro, a anunţat CJ Prahova într-un comunicat de presă.

Proiectul contribuie la obiectivele politicii de mediu prin următoarele efecte ale implementării și operării investițiilor prevăzute:
- conservarea și îmbunătățirea condițiilor de sănătate a oamenilor, datorită reducerii emisiilor echivalente de C02;
- prevenirea poluării și conservarea biodiversității;
- dezvoltare durabilă;
- stimularea activității de redresare a mediului, dat fiind ajutorul nerambursabil acordat și subvențiile municipalității.

În același timp proiectul răspunde obiectivului ,,O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor" ce reprezintă inițiativa majoră a Strategiei Europa 2020, prin eficientizarea utilizării resurselor naturale pentru a sprijini trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon și promovarea eficienței energetice.

Obiectivele  generale ale  proiectului:

Prin implementarea proiectului vor fi realizate investiții de reabilitare a unor tronsoane de rețea primară proprietatea Județului Prahova, aferente sistemului de termoficare a Municipiului Ploiești în lungime de 24,235 km (12,1175 km traseu).

Obiectivele proiectului, corelate cu cele ale POIM, sunt:

-           reducerea pierderilor de energie termică în rețelele de transport, asigurându-se astfel creșterea eficienței energetice în întregul sistem. Prin reabilitarea rețelelor termice primare; reducerea pierderilor este de 133,0 TJ/an;

-           îmbunătățirea parametrilor tehnici de transport a energiei termice și reducerea costurilor de exploatare și mentenanță prin reabilitarea sistemului de pompare a agentului termic din reteaua primara de incalzire.

Proiectul va contribui la creșterea standardelor de viață a populatiei prin:

- reducerea emisiilor poluante produse de sistemul de încălzire urbană din municipiul Ploiești;

- asigurarea unui confort ridicat ca urmare a punerii la dispoziție a unui sistem de termoficare eficient, care să asigure un consum optim, la tarife suportabile;

- îmbunatatirea stării de sănătate ca urmare a reducerii nivelului de emisii de gaze cu efect de seră și a altor poluanți.

Back To Top