Categorie: Administraţie

Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru Ploieşti şi Brazi, document care urmează să fie dezbătut public săptămâna viitoare, propune peste 20 de proiecte, majoritatea în sarcina administraţiei ploieştene, pentru reducerea poluării, prin modernizarea infrastructurii rutiere, extinderea spaţiilor verzi şi înnoirea parcului auto. Documentul prevede măsuri şi pentru Consiliul Judeţean, Primăria Brazi, Direcţia Silvică şi mai multe rafinării, fabrici sau firme de neutralizare a deleurilor din zonă.

 

Pe lângă secţiunile care vizează sursele de poluare, modul de dispersie a emisiilor în aer, specificul vânturilor sau efectele asupra sănătăţii populaţiei, planul reprezintă, în linii mari, şi o declaraţie de intenţie din partea autorităţilor, arătând care sunt obiectivele de investiţii asumate pentru următorii ani, începând cu perioada 2020-2022, dar şi care sunt sursele de finanţare identificate. Proiectele prevăzute în acest document sunt împărţite pe patru categorii, în funcţie de sursa de poluare, respectiv proiecte dedicate sectorului industrial, transporturilor, celui energetic sau altor surse mai mici.

Pe acelaşi subiect: 

Lista proiectelor:

1. Modernizare / înnoire a parcului de autobuze (85-90 buc.) // Responsabil: Primăria Municipiului Ploiești // Estimare: aprox. 20.000.000 Euro // Sursa: Fonduri Europene+Buget Local;

2. Reabilitare/modernizare infrastructură străzi, cu prioritate intrările în oraș și străzile din cartierele periferice, inclusiv trotuare, scuaruri, parcări laterale, intersecții, sensuri giratorii // Primăria Municipiului Ploiești // Aprox. 23.000.000 Euro // Fonduri Europene+Buget Local;

3. Amenajare de parcări în zonele: Halele Centrale, Hotel Prahova, Gara de Sud, Gara de Vest // Primăria Municipiului Ploiești // Aprox. 17.000.000 Euro // Fonduri Europene-Buget Local;

4. Asigurarea accesibilităţii în zona industrială Ploiești Sud, a campusului universitar, prin realizarea pasajului rutier peste CF Gara de Sud // Primăria Municipiului Ploiești // Aprox. 26.000.000 Euro // Fonduri Europene+Buget Local;

5. Pietonizare și trafic controlat în zona centrală, inclusiv amenajare piste pentru biciclete pe traseele prioritare din planul de mobilitate (continuare implementare măsuri CiViTAS-SUCCESS) // Primăria Municipiului Ploiești // Aprox. 10.000.000 Euro // Fonduri Europene+Buget Local;

6. Reabilitare terminal pentru transport auto călători, zona Sud // Primăria Municipiului Ploiești // Aprox. 5.600.000 Euro // Fonduri Europene+Buget Local;

7. Creșterea capacității de trafic și a siguranței circulației în zona de N-V a municipiului Ploiești: construire a unui pasaj pe DJ 101I peste DN 1 (Centura de Vest) // CJ Prahova // Aprox. 10.000.000 Euro // Fonduri Europene+Buget Județean;

8. Sporirea mobilității și creșterea accesibilității către zona de vest a Polului de Creștere Ploiești prin lărgirea la 4 benzi a pasajului peste calea ferată (Ploiești – Buda – Florești) și extinderea și amenajarea intersecției // CJ Prahova// Aprox. 10.000.000 Euro // Fonduri Europene+Buget Județean;

9. Lucrări de întreținere a drumurilor comunale în toate satele // Primăria Comunei Brazi // 4.000.000 Euro // Fonduri Europene+Buget Local.

10. Înlocuire arzătoare cu NOx redus la CET Brazi: -IA1, cazanele nr. 6 și 7; -IA2, CAF1; -IA3, CAF2; -IA4, cazan recuperator // CJ Prahova // Aprox. 250.000 Euro/ arzător // Programul Termoficare / Fonduri Europene / Buget judeţean;

11. Dotarea clădirilor de interes public cu panouri fotovoltaice // Primăria comunei Brazi // Aprox. 500.000 Euro // Buget Local+Fonduri Europene;

12. Construire rețea de distribuție a gazelor naturale în satul Stejaru // Primăria comunei Brazi // Aprox. 2.000.000 Euro // Buget Local-Fonduri Europene.

13. Plan de gestionare a disconfortului olfactiv cf. Legii 123/2020 // anual, începând cu 2021 // Rafinăria OMV PETROBRAZI, Rafinăria LUKOIL PETROTEL, Rafinăria ROMPETROL VEGA, ECO BURN SRL, Stație tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile, UNILEVER ROMANIA SA, Alți operatori economici identificați;

14. Continuarea programului LDAR // Anual // Rafinăria OMV PETROBRAZI, Rafinăria LUKOIL PETROTEL, Rafinăria ROMPETROL VEGA;

15. Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova, zona 2, faza 2: stație tratare mecanobiologică Ploiești, inclusiv echipamente // CJ Prahova // Aprox. 10.000.000 Euro // Buget Județean+Fonduri Europene.

16. Ecologizarea batalului orfan cu reziduuri petroliere din vecinătatea rafinăriei Vega (suprafață 25000 m2) // Primăria Municipiului Ploiești // Buget local+Fonduri Europene;

17. Reabilitarea terenurilor poluate cu produse petroliere din Ploiești – Centura de Est Tarla 14 parcela A228 (suprafață 339700 m2) // Direcția Silvică Ploiești // Buget local+Fonduri Europene;

18. Plantarea perdelelor forestiere de protecție pe centurile de Est și Vest ale municipiului Ploiești // Primăria Municipiului Ploiești // Aprox. 2.000.000 Euro // Buget local+Fonduri Europene;

19. Reabilitare/modernizare infrastructură și reconfigurare spații verzi în parcurile: Tineretului, Bariera Bucov, Gara de Sud, Vest 1, Cameliei // Primăria Municipiului Ploiești // Aprox. 5.000.000 Euro // Buget local+Fonduri Europene;

20. Proiect de reabilitare urbană în Colonia Brazi (amenajare spații verzi, mobilier urban, loc de joacă, trotuare, platforme colectare deșeuri, parcări) // Primăria comunei Brazi // Aprox. 1.500.000 Euro // Buget local+Fonduri Europene;

21. Întreținerea și menținerea spațiilor verzi în comună // Primăria comunei Brazi // Aprox. 100.000 Euro // Buget local/ Fonduri Europene.

(Sursa foto: arhivă)

Back To Top