Categorie: Administraţie

consiliul dezvoltare regionalaJoi, 18 aprilie 2013, la sala 200 a Consiliului Județean Prahova a avut loc ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Lucrările ședinței au fost conduse de președintele Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, în calitate de președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

În cadrul ședinței au fost supuse adoptării următoarele hotărâri: aprobarea componenței CpDR, aprobarea raportului de activitate al Agenției pentru anul 2012; acordul cadru de delegare a atribuțiilor ADR Sud Muntenia cu privire la implementarea Programului Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice"; modificarea și completarea Statutului ADR Sud Muntenia; modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ADR Sud Muntenia; aprobarea Contractului colectiv de muncă pentru anul 2013, încheiat între ADR Sud Muntenia, în calitate de angajator și Sindicatul Sud Muntenia; aprobarea organigramei și statutului de funcții ale ADR Sud Muntenia, pentru anul 2013 și aprobarea bugetului ADR Sud Muntenia, pentru anul 2013.

Totodată, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională au fost informați cu privire la următoarele subiecte: situația la zi a implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud Muntenia; atribuțiile și responsabilitățile ADR Sud Muntenia cu privire la implementarea Programului Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice"; statiul actual al elaborării Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 – 2020 și studiile realizate ca suport pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 – 2020.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este organismul regional deliberativ al Regiunii Sud Muntenia, care funcționează pe principii parteneriale în scopul coordonării activităților de elaborare și monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este alcătuit din președinții Consiliilor Județene și din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orășănești și comunale din cele șapte județe ale Regiunii (Prahova, Teleorman, Ialomița, Giurgiu, Argeș, Călăraș și Dâmbovița).

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program.

Back To Top