Categorie: Administraţie

palatul administrativ ploiestiConsilierii municipali ploieşteni se întrunesc într-o şedinţă extraordinară a CL ce va avea loc marţi, 13 august, în sala de 200 din Palatul administrativ, începând cu orele 14. Dintre proiectele aflate pe ordinea de zi, amintim proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Iulian Bădescu prin care se acordă un pachet de rechizite şcolare din partea municipalităţii elevilor care păşesc, din toamnă, în primul an şcolar. Programul se numeşte „Primul ghiozdan". Tot pe ordinea de zi regăsim şi proiectul legat de reorganizarea RATP Ploieşti în societate pe acţiuni, rectificarea bugetului local pe 2013, alocarea de bani pentru reamenajarea Muzeului Ceasului şi aprobarea unor lucrări de modernizare a mai multor străzi din municipiul Ploieşti.

Citiţi, în continuarea, ordinea de zi integrală a şedinţei de marţi.

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 3849

privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 13 august 2013

Primarul Municipiului Ploieşti:
în baza art. 39, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

D I S P U N E:

Articol unic - Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 13.08.2013 ,începând cu orele 1400, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2013 - 2014 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul Ghiozdan" – inițiat de Primar Iulian Bădescu şi de consilierii Sanda Drăgulea, Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu, Cristian Dumitru si Larisa Băzăvan.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L. Caragiale" - iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paul Palaş, Ionuţ Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Paul Palaş, Ionuţ Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 220/27.06.2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni – inițiat de consilierii Cosma Marcian, Pană George, Popa Constantin, Ganea Cristian, Popa Gheorghe, Neagu Puiu și Socoleanu Radu.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.225/1999 privind însușirea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" referitor la imobilul în care își desfășoară activitatea Spitalul de Boli Infecțioase - inițiat de Primar Iulian Bădescu.

6. Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de Primar Iulian Bădescu.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.268/2013 privind includerea unui bun în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de Primar Iulian Bădescu.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.94/2010 referitor la suprafața terenului situat în Ploiești, str.Găgeni FN - inițiat de Primar Iulian Bădescu.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Clădire și spații adiacente stadion Ilie Oană Ploiesti" - inițiat de Primar Iulian Bădescu.
10. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113/28 martie 2008 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice « REAMENAJARE IMOBIL B-DUL INDEPENDENTEI, NR.14» - inițiat de Primar Iulian Bădescu.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare strada Caraiman (inclusiv canalizare)" - inițiat de Primar Iulian Bădescu.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare loc de odihnă Casa Cărții" - inițiat de Primar Iulian Bădescu.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare loc de odihna Piata" - inițiat de Primar Iulian Bădescu.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare strada Panciu (inclusiv canalizare)" - inițiat de Primar Iulian Bădescu.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Amenajare parcare strada Gheorghe Doja" - inițiat de Primar Iulian Bădescu.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice, faza D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare strada Căpitan Aviator Popescu Ciocănel (inclusiv canalizare)" - inițiat de Primar Iulian Bădescu.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Străpungere strada Grindului " - inițiat de Primar Iulian Bădescu.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Drum acces din strada Libertății" - inițiat de Primar Iulian Bădescu.

Dată în Ploieşti, astăzi, 9 august 2013, în două exemplare originale.

Primar,
Iulian Bădescu

Back To Top