Categorie: Economic

Ev lansare LASTINGConsorţiul format din TMD Lasting Service SRL, în parteneriat cu Asociaţia EUROCLASSTRAINING, a organizat, în data de 12.06.2014, conferinţa de lansare a proiectului ''Şanse la un viitor mai bun'' (POSDRU/ 125/ 5.1/ S/ 126209), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ''Investeşte în oameni", la Hotel Marshal Garden, Bucureşti.

Proiectul ''Şanse la un viitor mai bun'' se implementează în perioada aprilie 2014 — septembrie 2015, în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Muntenia şi Sud Est şi are ca obiectiv facilitarea accesului la ocupare a 1.000 de beneficiari şomeri, şomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, prin activităţi de informare, consiliere şi mediere profesională, precum şi prin programe de formare profesională.

La conferinţa de lansare a proiectului au participat peste 60 de persoane. Printre invitaţi s-au numărat: Deputatul Mircea Drăghici, Chestor al Camerei Deputaţilor, membru al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură şi al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, Consilier onorific al Prim-Ministrului României, Ovidiu Mihaescu - Director Direcţia Monitorizare şi Raportare Autoritatea de Management POSDRU, Dragoş Iorga - Director executiv Organismul Intermediar Regional POSDRU Bucureşti -Ilfov, Mariana Bucalet – Şef Serviciu AMOFM Bucureşti, potenţiali beneficiari direcţi ai proiectului, reprezentanţi ai operatorilor economici care activează pe piaţa întreţinerii şi reparaţiilor auto şi pe piaţa îngrijirii persoanelor în dificultate, alţi potenţiali angajatori, formatori şi numeroşi reprezentanţi ai mass-media.

În cadrul evenimentului au luat cuvântul, printre alţii, Victor Sandu – Manager proiect, Andrei Albu – Expert raportare, Eugen Irimia – Responsabil proiect din partea partenerului, Eugen Stoica – Expert grup ţintă.

Managerul de proiect, Victor Sandu a prezentat activitatea TMD Lasting Service şi a explicat importanţa economico-socială a proiectului „Şanse la un viitor mai bun". Andrei Albu, Expert raportare în cadrul proiectului, a prezentat informaţii despre activităţile şi rezultatele estimate ale proiectului, precum şi despre beneficiile de care se vor bucura persoanele din grupul ţintă, cum ar fi: participare gratuită la cursurile organizate, competenţe crescute şi îmbunătăţirea nivelului de calificare/obţinerea unei calificări care permite o mai mare flexibilitate pe piaţa muncii, mediere pe piaţa muncii cu scopul obţinerii unui loc de muncă, impact pozitiv emoţional prin creşterea încrederii în sine şi speranţa unei vieţi mai bune. Responsabilul de proiect din partea partenerului, Eugen Irimia, a prezentat activitatea Asociaţiei EUROCLASSTRAINING şi experienţa acesteia în activitatea de formare profesională a adulţilor.

Eugen Stoica, Expert grup ţintă în cadrul proiectului, a făcut referire la necesitatea calificării forţei de muncă în meserii din domeniul întreţinerii şi reparaţiilor auto, evidenţiind faptul că proiectul ''Şanse la un viitor mai bun'' este o completare a necesităţilor de formare de pe piaţa muncii.
În final, reprezentanţii proiectului au răspuns întrebărilor adresate de jurnaliştii prezenţi, astfel încât mesajul proiectului să fie propagat cât mai bine către toţi cei interesaţi.

Back To Top