Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Economic

Angajator: Asociatia Grupul de Actiune Locala Ploiesti – Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiesti (GAL Ploiesti)
Denumirea postului: Manager GAL (Cod COR 112029 - Manager)
Tipul contractului: Norma partiala, pe durata determinata, cu posibilitatea de prelungire
Locatia postului: Municipiul Ploiesti, judetul Prahova

 

Cerinte obligatorii generale:
a) Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale uniunii europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) Are varsta minima prevazuta de normele in vigoare;
d) Are capacitate deplina de exercitiu;
e) Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
g) Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Cerinte obligatorii specifice:
1. Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalent – min. 3 ani;
2. Studii/specializari in managementul de proiect si in accesarea fondurilor structurale si de coeziune europene si/sau in evaluare de proiecte, cu certificari atestate (reprezinta un avantaj);
3.Experienta in management / experienta anterioara in posturi similare – min. 2 ani;
4.Experienta in managementul proiectelor implementate prin Programul Operational Regional si Programul Operational Capital Uman;
5.Experienta in conducerea ONG;
6.Experienta in scrierea cererilor de finantare/scrisori pentru finantare minim cinci,dovedite cu contracte/adeverinte;
7. Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
8. Cunostinte avansate de operare PC;
9. Capacitate de planificare, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de decizie.

Descrierea postului:
• Manageriaza activitatea GAL-ului;
• Ofera sprijin pentru stabilirea unui parteneriat intre sectorul public, sectorul privat si societatea civila;
• Lucreaza indeaproape cu facilitatorul comunitar pentru a mobiliza si a organiza comunitatea marginalizata;
• Este responsabil de pregatirea si organizarea sedintelor GAL;
• Participa la activitatile de informare, comunicare si animare a reprezentantilor institutiilor publice (de la nivel national, regional, judetean sau local), precum si a sectorului privat sau ONG-urilor si a altor reprezentanti ai societatii civile;
• Participa la actiunile de constructie institutionala si de creare/ participare la retele;
• Comunica si informeaza permanent membrii Adunarii Generale, C.D. al GAL, precum si mass-media si si publicul larg, mai ales prin e-mail, comunicate de presa, afise in zonele de interes;
• Sprijina activitatea de asigurare a cresterii numarului de membrii ai adunarii generale GAL;
• Indeplineste toate atributiile prevazute in Ghidul Conditii Specifice privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala – Etapa a III-a a mecanismului DLRC.

Continut dosar:
1. CV format Europass (original);
2. CI (copie conform cu orginalul);
3. Diplome, certificate, adeverinte, contracte/carte de munca, care sa ateste informatiile prezentate in CV, referitoare la nivelul de studii/specializari si experienta profesionala specifica (copie conform cu originalul);
4. Adeverinta medicala apt pentru munca, original, eliberata cu cel mult 6 luni inainte de data participarii la interviu (original);
5. Cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza, cu obligatia de a completa dosarul cu cazierul judiciar pana la data semnarii contractului (original);
6. Scrisoare de intentie (original).
Persoanele interesate pot trimite dosarul in format fizic la adresa: Municipiul Ploiesti, b-dul Republicii, nr. 2, intrarea G sau in format electronic la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pana la data de 29 octombrie 2018, ora 11.00.
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la: 0753098148 si 0725210544

Adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Pagina de facebook: www.facebook.com/galploiesti

Back To Top