Categorie: Economic

Începând din 25 iulie, persoanele care utilizează zileri pentru activitățile ocazionale sunt obligate, de sâmbătă, 25 iulie, să țină evidența acestora în registrul electronic dedicat.

 

Noile reglementări valabile din 25 iulie sunt prevăzute de Ordinul ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020, precizează Inspecția Muncii.

"Beneficiarii pot obţine parola pentru conectare la aplicația web aferentă Registrului electronic de evidență a zilerilor de la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul. Documentele necesare pentru obținerea sau reînnoirea parolei se găsesc în textul ordinului. Numele de utilizator şi parola obţinute anterior de angajatori pentru accesarea spaţiului privat al angajatorului din portalul Inspecţiei Muncii, pot fi utilizate şi pentru conectare la aplicația web aferentă Registrului electronic de evidență a zilerilor, în cazul în care aceştia au calitatea de Beneficiar şi utilizează zilieri în condiţiile legii", precizează Inspecția Muncii.

Registrul electronic de evidență a zilerilor poate fi completat și transmis direct din teren de către Beneficiar / împuternicit sau persoane desemnate de către acesta - utilizatori, cu ajutorul aplicaţiei informatice pentru dispozitive mobile, ori prin intermediul aplicației web din portalul Inspecţiei Muncii.

Registrul electronic de evidență a zilerilor trebuie transmis on-line de către utilizatori, în conformitate cu instrucţiunile din manualele de utilizare ale aplicațiilor și cu prevederile ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 1.140/2020. Registrele transmise se regăsesc în baza de date centrală a sistemului informatic, organizată la nivelul Inspecţiei Muncii.

Back To Top