Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

semnatura electronica
Categorie: Economic

 

• Luni, 8 iulie, în Monitorul Oficial nr. 647/2024 a fost publicată „Legea privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea”.
• Tot în același număr al Monitorului Oficial a fost publicat și „Decretul pentru promulgarea Legii privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea” al Administrației Prezidențiale.

Astfel, din această săptămână, legislația privind utilizarea semnăturii electronice în orice formă este completă și aplicabilă prin Legea 214/2024 – legea privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, titrează platforma Termene.ro.

Prezenta lege stabilește, pe lângă condițiile utilizării semnăturii electronice, sigiliului electronic și mărcii temporale electronice, următoarele:

CITEȘTE ȘI: SEMNĂTURA ELECTRONICĂ: CUM POȚI SEMNA UN CONTRACT CU TELEFONUL

- Lista documentelor electronice recunoscute cărora li se poate aplica o semnătură electronică, o marcă temporală electronică sau un sigiliu electronic.
- Condițiile prestării serviciilor de încredere și atribuțiile autorităților și instituțiilor publice în domeniul prestării serviciilor de încredere. Este vorba de societățile comerciale care au dreptul să emită o semnătură electronică.

Documentele cu semnătură electronică sunt recunoscute în instanță

„Toate tipurile de semnătură electronică prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau în prezenta lege produc efecte juridice și pot fi utilizate ca mijloace de probă în fața instanțelor de judecată”.

„Actul juridic în format electronic, semnat cu tipul de semnătură electronică prevăzut de lege sau cu semnătura electronică calificată, produce aceleași efecte juridice ca același act juridic în format letric”.

„Valabilitatea semnăturii electronice se verifică în raport cu condițiile pe care trebuie să le îndeplinească la momentul semnării documentului electronic, iar expirarea valabilității certificatului în baza căruia a fost aplicată semnătura nu afectează valabilitatea sau efectele documentului semnat.

Prevederile anterioare sunt valabile și în cazul semnăturilor electronice avansate care nu se bazează pe un certificat pentru semnătură electronică, ci folosesc alte tehnologii.

Perioada maximă de valabilitate a certificatului pentru semnătura electronică avansată se stabilește de emitentul certificatului pentru o perioadă de maximum 2 ani. Autoritatea de supraveghere și reglementare în domeniu este responsabilă pentru stabilirea perioadelor de valabilitate în cazul semnăturilor electronice avansate care nu se bazează pe un certificat pentru semnătură electronică, ci folosesc alte tehnologii.

Prin excepție de la alin. (4), certificatul pentru semnătură electronică avansată emis conform legii de către Ministerul Afacerilor Interne și înscris pe cartea electronică de identitate este valabil pentru o perioadă de maximum 5 ani.

Tipul de semnătură electronică

Documentul electronic semnat cu o semnătură electronică calificată este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată, în condițiile art. 25 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014. Semnătura electronică calificată produce aceleași efecte juridice ca semnătura olografă.

Documentul electronic emis de către o autoritate sau o instituție publică sau de către o persoană în exercitarea și în limitele atribuțiilor sale de putere publică, semnat cu o semnătură electronică calificată sau care are aplicat un sigiliu electronic calificat, este asimilat unui înscris autentic.

În cazul în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de validitate a unui act juridic, documentul electronic îndeplinește această cerință dacă a fost semnat cu o semnătură electronică calificată sau cu o semnătură electronică avansată care, în condițiile prezentei legi, produce aceleași efecte precum semnătura olografă.

În cazul în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de probă a unui act juridic, documentul electronic îndeplinește această cerință dacă a fost semnat cu o semnătură electronică calificată, o semnătură electronică avansată sau cu o semnătură electronică simplă.

Aceleași efecte juridice ca un înscris semnat cu o semnătură olografă

Documentul electronic semnat cu o semnătură electronică avansată produce aceleași efecte juridice ca un înscris semnat cu o semnătură olografă, în oricare dintre următoarele cazuri:
Actul juridic a fost semnat cu o semnătură electronică avansată creată cu un certificat pentru semnătură electronică emis de o autoritate sau o instituție publică din România sau de un prestator de servicii de încredere calificat.
Documentul electronic este recunoscut de cel căruia îi este opus, recunoașterea putând să rezulte și din faptul neechivoc al executării în tot sau în parte, de către cel care contestă semnătura electronică avansată, a obligațiilor care s-au născut din documentul electronic.

Părțile au agreat în mod expres, printr-un înscris distinct, semnat cu semnătură olografă sau cu semnătură electronică calificată, faptul că vor conferi semnăturii electronice avansate efectele juridice ale semnăturii olografe. Părțile confirmă prin același act faptul că au înțeles riscurile și sarcina probei privind semnătura electronică avansată. În cazul raporturilor juridice în care ambele părți sunt profesioniști în sensul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscrisul distinct se poate semna și cu semnătură electronică avansată.

Semnătura electronică avansată

Documentul electronic semnat cu o semnătură electronică avansată, emis de o persoană juridică de drept privat, și utilizat într-un sistem închis produce în acel sistem închis aceleași efecte juridice ca și un înscris semnat cu o semnătură olografă.
În interacțiunea dintre utilizatorii unui sistem electronic închis, membrii sistemului pot agrea valoarea și efectele juridice pentru orice tip de semnătură electronică.

Compania ploieșteană Termene.ro, platforma care oferă informaţii despre firmele din România, este cel mai important agregator de date din domeniul economic.

Mai multe pe termene.ro

CITEȘTE ȘI: TERMENE.RO: MINISTERUL FINANȚELOR VREA SĂ MENȚINĂ ANULAREA A 50% DIN DATORII PENTRU FIRMELE AFLATE ÎN DIFICULTATE
Back To Top