Categorie: Politic

alegeri urnaCheltuielile electorale partidelor politice pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor bancare pentru campania electorală, deschise la nivel central, judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau al municipiului Bucureşti. Plata cheltuielilor electorale poate fi efectuată numai prin virament bancar, din conturile de campanie.

Ordinele de plată vor cuprinde, în mod obligatoriu, mențiunea privind numărul facturii și tipul de material de propagandă electorală sau de serviciu aferent campaniei electorale.

Prin intermediul conturilor bancare de campanie pot fi efectuate exclusiv plăţi ale cheltuielilor electorale.

Eficienţa şi oportunitatea cheltuielilor electorale se hotărăsc de către organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor. Mandatarii financiari realizează operaţiunile bancare necesare campaniei electorale, numai pe baza împuternicirii scrise a organelor sau a candidaţilor.

În campania electorală, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi nu pot produce materiale de propagandă electorală în regie proprie.

Materiale electorale și servicii

În campania electorală, partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele electorale şi candidaţii independenţi pot achiziţiona şi utiliza numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:

a) afişe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură;

b) afişe electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură care vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj;

c) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;

d) publicitate în presa scrisă;

e) materiale de propagandă electorală online;

f) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie.

Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;

b) este utilizat în perioada campaniei electorale sau a campaniei pentru referendum, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;

c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;

d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.

Partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale precum şi candidaţii independenţi au obligaţia de a imprima sau de a utiliza pe toate materialele de propagandă electorală cel puţin următoarele date:

a) denumirea partidului politic, a alianţei politice sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau numele candidatului independent, care le-a comandat, după caz;

b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;

c) codul unic de identificare primit de la Autoritatea Electorală Permanentă;

d) tirajul

Citește și:

Care sunt limitele pentru donații, împrumuturi și cotizații la bugetul partidele politice în campaniile locale și parlamentare în 2016

Back To Top