Categorie: Actual

presaNoul Cod Penal prevede la articolul 277 că publicarea rechizitoriilor, referatelor de arestare şi în principiu a oricăror informaţii din dosarele penale care nu au fost soluţionate definitiv se pedepseşte cu închisoarea.

(2) - Dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte de a se dispune o soluţie de netrimitere în judecată ori de soluţionare definitivă a cauzei, de către un funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Până acum, în baza ghidului de colaborare presă – magistraţi şi în baza legii 544/2001, presa avea acces la documente precum: rechizitorii, referate cu propuneri de arestare, sentinţe judecătoreşti. Jurnalistul formula o cerere la instanţă sau parchet prin care solicita aceste documente. După ce datele cu caracter personal precum CNP-ul, adresa erau anonimizate, parchetul sau instanţa transmitea documentul. În cazul referatelor şi a rechizitoriilor, acestea erau transmise presei după trimiterea la instanţă a acestor documente.

Articolul 277 din Codul Penal intră în contradicţie cu prevederile din Codul de Procedură Penală care spun că toate dosarele se judecă în sedinţe publice şi doar în cazul în care judecătorul în anumite condiţii dispune altfel. „(1) Şedinţa de judecată este publică, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Şedinţa desfăşurată în camera de consiliu nu este publică", prevede articolul 352 al Noului Cod de Procedură Penală. Astfel că după ce un dosar trece de procedura de cameră preliminară, adică unde judecătorul analizează rechizitoriul, după ce judecă toate cererile avocaţilor, etc, faza audierilor de martori, a dezbaterilor pe fond sunt publice. Asfel că presa va avea acces la date din dosar şi rechizitoriu. Or, în art 277 al Codului Penal „dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte de a se dispune o soluţie de netrimitere în judecată ori de soluţionare definitivă a cauzei" reprezintă o infracţiune.
Integral, pe gandul.info

Back To Top