Categorie: Actual

spital privat luxNoul Contract cadru cu CAS, privind acordarea serviciilor medicale pentru 2014-2015, păstrează anumite prevederi din anii trecuți. Astfel, clinicile și spitalele private nu au voie, ca și până acum, să ceară și pacienților bani pentru actele medicale care le sunt decontate de stat. Însă ele pot percepe tarife pentru condițiile hoteliere mai bune decât în spitalele publice sau pentru servicii pe care le oferă, dar pe care statul nu le-a contractat.

Noua legislație încearcă să prevină situațiile de abuz ale furnizorilor privați de servicii medicale. Unii dintre ei, deși aveau contract cu CAS, au perceput, ani la rând, bani de la pacienți pentru și pentru actul medical, deși acesta era decontat de către Casă. Mai mult, pacienții clinicilor private erau confuzi asupra motivului costurilor mari din aceste instituții, pentru că nu li se explica de la bun început că banii lor nu sunt pentru actul medical, ci pentru cazare și toate celelalte condiții din instituția medicală privată unde chiar și zâmbetul angajaților are un preț.

Nimeni nu le poate interzice clinicilor sau spitalelor private să perceapă tarife pentru condiții pe care statul nu le decontează prin contract. Pentru a evita abuzurile, actualul Contract-Cadru completează condițiile pentru furnizorii privați de servicii medicale în relație cu statul, punând limitări pentru sumele pe care aceștia le pot cere pacienților pentru serviciile hoteliere de înaltă clasă.

Iată ce prevede HG 400/2014 în acest sens:

Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale spitaliceşti contractate, încasează din partea asiguratului numai sumele reprezentând coplata și contravaloarea serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort.

COPLATA:

- Spitalele încasează de la asigurați suma corespunzătoare coplății, pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă. (Excepție fac serviciile medicale spitalicești acordate în secțiile/compartimentele de îngrijiri paliative, serviciile medicale spitalicești pentru internările bolnavilor cu drepturi speciale sau sub incidența Codului penal).

- Pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă, nivelul minim al coplății este de 5 lei, iar nivelul maxim este de 10 lei.

SERVICIILE HOTELIERE:

Spitalele încasează de la asigurați contravaloarea serviciilor hoteliere - cazare și/sau masă - cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora, în condițiile și la un tarif maxim stabilite prin norme.

- Asiguraţii suportă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare şi/sau masă) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. Prin confort standard, în ceea ce priveşte cazarea, se înţelege salon cu minimum trei paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea normelor igienico-sanitare şi fără dotări suplimentare (televizor, radio, telefon, frigider şi altele asemenea), iar în ceea ce priveşte masa, cea acordată la nivelul alocaţiei de hrană stabilite prin acte normative.

- Contravaloarea serviciilor hoteliere cu grad ridicat de confort se stabileşte de fiecare unitate sanitară furnizoare de servicii spitaliceşti. Pentru unităţile sanitare cu paturi, atât publice cât și private, contribuţia personală a asiguraţilor pentru aceste servicii este de maxim 300 lei/zi.

PENALIZĂRI:

Spitalele aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate nu pot încasa o altă plată din partea asiguratului pentru serviciile medicale spitalicești acordate în regim de spitalizare continuă. Nerespectarea acestei obligații conduce la aplicarea de sancțiuni care încep de la reducerea temporară cu 1% din valoarea de contract aferentă lunii respective, până la reziliere contractului cu CAS.

Condițiile îi descurajează pe mulți furnizori privați de servicii medicale. Dacă unii dintre aceștia vor renunța, din 2014, la contractul cu statul, banii care le-ar fi fost acordați lor vor fi distribuiți către furnizorii publici de servicii medicale, în funcție de necesități.

Back To Top