Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Anual, până la 25 mai cel târziu, o categorie importantă de contribuabili trebuie să depună, la Fisc, declarația privind veniturile realizate în anul precedent.

 

Formularul 200 reprezintă declaraţia privind veniturile realizate din România și trebuie completat și depus la Fisc în termenul legal, care expiră pe 25 mai. Nerespectarea acestuia se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.
Declaraţia 200 trebuie depusă de persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în România, din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, piscicultură și/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker, precum și din alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiei.
Cel mai important indicator transmis către ANAF prin această declarație este reprezentat de venitul net obținut în 2016 sau pierderea fiscală obținută, adică diferența între venitul brut și cheltuielile deductibile, pe fiecare sursă de venit.
Declarația 200 nu trebuie depusă de cei care au realizat venituri din salarii, pensii, activități independente impuse pe baza normelor de venit, venituri din arendare, venituri din dividende, dobânzi, activități agricole impuse pe baza normelor de venit, venituri din alte surse pentru care impozitul s-a stabilit prin reținere la sursă.

Back To Top