Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Ministerul Educației a publicat, joi, proiectul de metodologie și propunerea de calendar pentru înscrierea în învățământul primar în anul școlar 2018 - 2019. Prevederile sunt asemănătoare cu cele valabile în 2017 și este puțin probabil ca regulamentul să mai sufere modificări importante. Eventualele propuneri pot fi trimise către MEN până pe 15 februarie, prin e-mail, la adresa înscrieri.îAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2018 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare. Dacă dezvoltarea psihosomatică este corespunzătoare, la școală pot merge, din toamnă, și copiii care împlinesc această vârstă între 1 septembrie și 31 decembrie 2018. Pentru ei, la cererea de înscriere, părinții trebuie să atașeze dovada evaluării psihosomatice.
"În cazul în care există solicitări de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani după data de 31 decembrie 2018, inspectoratele școlare/unitățile de învățământ vor consilia părinții privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în urma evaluării dezvoltării psihosomatice care să ateste pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, copiii vor fi înscriși în grupa mare din învățământul preșcolar. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat", mai precizează proiectul.
Prioritate la înscriere vor avea copiii proveniți din circumscripția unității școlare, ceilalți putând fi admiși pe locurile rămase libere, în măsura în care acestea există și, eventual, cu aplicarea criteriilor generale de departajare:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
Dacă acestea nu sunt suficiente, școlile pot aplica propriile criterii specifice, care trebuie stabilite astfel încât să nu fie discriminatorii și să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale de acces la educație, indiferent de condiția socială și materială, de sex, rasă, naționalitate, confesiune.
Proiectul metodologiei poate fi consultat AICI.

Calendarul înscrierilor la clasa pregătitoare:

26 februarie 2018 - Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar;
26 februarie 2018 - Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți și a unităților/instituțiilor în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice;
26 februarie 2018 - Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților - avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ;
27 februarie – 10 martie 2018 - Organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise", zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate;
27 februarie – 10 martie 2018 - Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2018 – 2019, în învățământul primar;
26 februarie – 23 martie 2018 - Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor (pentru copiii care împlinesc 6 ani începând cu 1 septembrie 2018)
5 martie – 23 martie 2018 - Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri);
30 martie 2018 - Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă;
11 aprilie 2018 - Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar;
12 aprilie – 18 aprilie 2018 - Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor;
23 aprilie 2018 - Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare;
24 aprilie – 4 mai 2018 - Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ;
24 aprilie – 4 mai 2018 - Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.
Proiectul de calendar poate fi consultat AICI.

Back To Top