Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Un ordin comun al ministrului Educației și ministrului Sănătății a stabilit ce reguli vor fi respectate, obligatoriu, în unitățile de învățământ, după data de 2 iunie, când elevii din clasele terminale vor merge la cursuri pentru pregătirea examenelor, dar și pe durata Evaluării Naționale și  Bacalaureatului.

 

Documentul stabilește că "accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minima de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate". De asemenea, potrivit ordinului, în unitățile de învățământ nu va fi permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 grade Celsius.

În școli va fi asigurată dezinfectarea suprafețelor expuse și se va respecta măsura distanțării fizice.

"Direcțiile de sănătate publică asigură, acolo unde nu este personal medical încadrat, în colaborare cu autoritățile publice locale/județene, personalul medical desemnat să acorde asistență medical pentru fiecare unitate/instituție de învățământ din județ", a anunțat Ministerul Educației.

Acțiuni și măsuri implementate la nivelul unităților/instituțiilor de învățământ

*la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților

*participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinți după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora

*parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine delimitat și semnalizat

*la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini)

*în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS CoV-2

*unitățile sunt dotate permanent cu săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini

*durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă va fi de cel mult:

- 3 ore pentru elevii de liceu

-2 ore pentru elevii de gimnaziu

- 4 ore pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale

*pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic

*în sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m față de altul

*pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite  și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii)

*colectarea măștilor se va face în locuri special, semnalizate corespunzător

*la sfârșitul activităților, elevii vor primi o nouă mască de protecție.

Acțiuni și măsuri implementate la nivelul instituțiilor de învățământ superior:

*asigurarea triajului epidemiologic

*prestabilirea circuitului către/și din sala de examen

*candidații vor fi protejați de masa facială

*intrarea în sala se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2 m, spațierile necesare se pot marca cu banda colorată în fața ușii.

Suplimentar, hotărârea adoptată de Guvern, privind starea de alertă, stabilește elevii/studenții, cetățenii români sau cetățeni ai statelor vecine României, cu domiciliul sau reședința în afara României și înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de pe teritoriul țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior, dar care nu prezintă simptome asociate COVID-19, sunt exceptați de la măsura carantinării/izolării la locuința/locația declarată de persoana în cauză.

Back To Top