Categorie: Actual

Auditul realizat de Curtea de Conturi cu privire la cheltuielile publice efectuate pentru combaterea pandemiei de coronavirus arată că, până la data de 30 iunie 2020, statul român a făcut cheltuieli de peste 5 miliarde de lei în această direcţie, ajungând totodată şi să înregistreze prejudicii de peste 38 de milioane de lei. Cele mai multe abateri au fost constatate în administraţia centrală, arată în raport Curtea de Conturi, care mai notează şi că, pe fondul cererii mari, furnizorii sau intermediarii de echipamente medicale au crescut foarte mult preţurile în această primăvară.

 

Abaterile financiar contabile estimate pentru perioada stării de urgență, în gestionarea resurselor publice, sunt de 659 de milioane de lei, în timp ce prejudiciile sunt de 38,3 milioane de lei, anunță Curtea de Conturi în raportul citat.

Cheltuielile realizate pentru combaterea pandemiei, până la 30 iunie 2020, de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul asigurărilor de șomaj se ridică la 5 miliarde de lei. Din această sumă, 73% reprezintă plata indemnizației acordate pe perioada suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului (3,69 miliarde de lei), 13% sunt indemnizațiile acordate altor categorii de personal ale căror activități au fost întrerupte ori s-au derulat la un nivel foarte scăzut (662 de milioane de lei), iar 1% au mers către sportivii ale căror contracte au fost suspendate. Totodată, cheltuielile pentru carantină au însemnat aproape 2,6% din totalul celor efectuate pentru combaterea pandemiei în această perioadă, iar cele pentru stimulentul de risc acordat personalului medical a însemnat 3,5%, iar pentru realizarea de stocuri de materiale medicale a fost cheltuită suma de 266,2 milioane de lei, însemnând 5,3% din total.

Pe acelaşi subiect: 

În privinţa neregulilor, "abateri generatoare de prejudicii au fost constatate într-un număr de 243 de cazuri și se referă la efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislația în vigoare, stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor sau la plata unor operațiuni contractate și neefectuate sau nesusținute de documente justificative". "Referitor la frecvența abaterilor, iese în evidență faptul că cea mai mare parte dintre acestea a fost înregistrată la calitatea gestiunii economico-financiare, dintre care enumerăm abaterile referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare cu nerespectarea prevederilor legale în domeniul asistenței sociale, stabilirii drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere și personalului care ocupă funcții de demnitate publică", se explică în raport, în care se arată că aproximativ 90% dintre abateri au fost sesizate la nivelul administraţiei centrale.

"Prețurile de achiziție ale produselor au fost influențate semnificativ de cererea imensă de pe piața mondială, în contextul unei oferte limitate a producătorilor. În consecință, operatorii economici (producători sau intermediari) au speculat acest context și au majorat semnificativ prețurile de vânzare", a mai explicat Curtea de Conturi.

Back To Top