Categorie: Actual

Ordinul prin care a fost aprobată structura anului școlar 2021 – 2022 a fost publicat, marți, în Monitorul Oficial. Calendarul valabil din septembrie prevede mai multe modificări, față de ultimii ani.

 

Așa cum ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat încă de acum câteva săptămâni, primul semestru al anului școlar viitor se va încheia înaintea sărbătorilor de iarnă, iar vacanță intersemestrială din ianuarie dispare. De asemenea, ordinul prevede un interval exact pentru derularea programului Școala Altfel.

Așadar, noul an școlar va începe la 1 septembrie, iar cursurile propriu-zise pe 13 septembrie 2021.

Potrivit documentului, anul școlar 2021 - 2022 va fi structurat pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

* Semestrul I: 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021.

* Semestrul al II-lea: 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Școala Altfel’’, în perioada 8 - 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.

* Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

25 - 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;

23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;

15 aprilie 2022 - 1 mai 2022: vacanța de primăvară;

11 iunie 2022 - până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.

“Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri”, a mai anunțat Ministerul Educației.

La publicarea structurii anului școlar viitor, oficialii Ministerului au mai precizat că, „în situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare”.

Back To Top