Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

cl_ploiestiAgenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă și penală, precum și al incompatibilităților în cazul a 78 de consilieri județeni și consilieri locali. Lipsa de transparență a procesului decizional pe plan local, coroborată cu nivelul scăzut de acces la informații de interes public al majorității locuitorilor din mediul urban și rural reprezintă factori destabilizatori la adresa societății românești. Unul dintre principalii factori corozivi ai imaginii autorităților locale și a percepției acestora de către populație este reprezentat de nenumărate cazuri aduse la cunoștința opiniei publice de către mass-media, de aleși locali care desfășoară activități economice cu administrația publică locală, exercitându-și influența, formal sau informal, din calitatea de aleși locali. Astfel, s-a ajuns la acceptarea generală de către opinia publică a ideii că aleșii locali se îmbogățesc rapid prin dezvoltarea relațiilor de natură comercială cu instituțiile în cadrul cărora își desfășoara activitatea, cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al conflictelor de interese și al incompatibilităților.

Cei 78 de aleși locali în cazul cărora s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese administrativ și penal și al incompatibilităților au încheiat, emis ori aprobat un număr total de 654 de facturi achiziții directe și 443 de contracte cu societățile comerciale la care aceștia sau soțul / soția2 acestora dețin acțiuni sau părți sociale. Valoarea totală a beneficiilor patrimoniale obținute de către cei 78 consilieri județeni și consilieri locali este de 37.952.350 Lei (aprox. 8.510.000 Euro).

Iată care sunt consilierii din CL Plpoeşti şi CJ Prahova

IONIȚĂ Toma Consiliul Județean Prahova

Conflict de interese penal
Incompatibilitate
Fals în declarații
15 contracte (furnizare produse materiale de construcții, prestări
servicii, executare lucrări infrastructură, întreținere, revizie echipamente
reparații) încheiate cu Consiliul Județean Prahova şi cu instituții
subordonate Consiliului Județean Prahova
Beneficiu patrimonial în cuantum de 807.951 lei
14 facturi achiziții directe în cuantum de 18.700 lei, emise către Consiliul
Județean Prahova şi cu instituții subordonate Consiliului Județean
Prahova

CORD Ovidiu Consiliul Județean Prahova

Conflict de interese penal
 Incompatibilitate
5 contracte (furnizare produse alimentare) încheiate cu instituții
subordonate Consiliului Județean Prahova
Beneficiu patrimonial în cuantum de 110.716 lei
36 facturi achiziții directe (furnizare produse alimentare) în cuantum de
78.406 lei, emise către institutii subordonate Consiliului Județean
Prahova

LUPU Adrian Gelu Consiliul Local Ploiești

 Incompatibilitate
1 contract (prestări servicii - dozatoare băuturi) încheiat cu o instituție
subordonată Consiliului Local Ploiești

LIMBOSEANU Mirela Consiliul Local Ploiești

 Incompatibilitate
2 contracte (prestări servicii transport valori monetare) în cuantum de
5.437 lei, încheiate cu instituții subordonate Consiliului Local Ploiești

MOROIANU GEAMAN Adrian Consiliul Județean Prahova


Conflict de interese penal
Incompatibilitate
Fals în declarații
42 contracte (prestări servicii - distribuție presă) încheiate cu instituții
subordonate Consiliului Județean Prahova
Beneficiu patrimonial în cuantum de 4.885 lei

Back To Top