Categorie: Actual

sigla APORAsociaţia Pacienţilor Oncologici România (APOR) organizează joi, 29 august, o masă rotundă cu tema „Mecanisme de consultare cu autorităţile publice locale". Evenimentul readuce în prim plan nevoia de comunicare a asociaţiilor de pacienţi cu autorităţile locale şi implicarea acestora în politicile de sănătate.

Dezbaterea „Mecanisme de consultare cu autoritatile publice locale" se va desfăşura în Sala de 200 de locuri a Consiliului Judeţean Prahova, între orele 11.00 - 12.30. „Evenimentul îşi propune să aducă în prim plan nevoia unei comunicări reciproce constructive între autorităţi şi asociaţiile de pacienţi, a implicării asociaţiilor de pacienţi din judeţ în procesele de dezbatere a politicilor de sănătate şi protecţie socială, a identificării unor probleme din domeniul asigurării serviciilor de sănătate şi protecţie socială, precum şi găsirea mijloacelor optime pentru înlăturarea, ameliorarea acestora ori, după caz, pentru diminuarea efectelor negative ale problemelor identificate. Instituirea unui mecanism funcţional de informare şi consultare reciprocă este un deziderat al acestui eveniment", a precizat preşedintele APOR, Iolanda Gheorghiu, într-un comunicat oficial.

La eveniment sunt invitati sa participe reprezentanti ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale cu responsabilităţi în domeniu, ai asociaţiilor de pacienţi şi ai mass-media.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Mecanisme de consultare între autorităţi şi asociaţiile de pacienţi", proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 40511, derulat de catre Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) în parteneriat cu Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (COPAC)

Back To Top