Categorie: Știri locale

cjph 04 18Consiliul Judeţean Prahova a analizat, în şedinţa din această săptămână, un proiect de hotărâre vizând Centrului Şcolar de Educaţie Inclusivă Breaza, pe care autorităţile doresc să îl extindă, doteze şi modernizeze din fonduri europene. Hotărârea adoptată acum a vizat aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestor lucrări, practic unul dintre ultimii paşi înainte de depunerea cererii de finanţere prin Programul Operaţional Regional.

"Clădirea nu a fost niciodată consolidată, fiind efectuate doar reparaţii curente. Centrul nu dispune de spaţii suficiente pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ iar cele existente nu întrunesc condiţiile optime de funcţionare (de ex., clădirea nu beneficiază de lift pentru persoane cu nevoi speciale, astfel încât, pentru elevii cu afecţiuni locomotorii este imposibil accesul la etaj; grupurile sanitare nu corespund normelor actuale în vigoare pentru copiii cu nevoi speciale etc.). Elevii nu beneficiază de ateliere didactice pentru terapii ocupaţionale, având în vedere dizabilităţile acestora. Şcoala nu beneficiază de un spaţiu unde să fie amenajată arhiva unităţii în conformitate cu legislaţia în vigoare. Magazia funcţionează într-un spaţiu foarte mic, iar personalul de îngrijire nu beneficiază de vestiare. Incinta obiectivului cuprinde un teren de sport în aer liber, dar care nu este amenajat pentru activităţi sportive pentru copii cu probleme speciale", se explică în raportul de specialitate care a însoţit proiectul de hotărâre CJ.

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă din oraşul Breaza este singura unitate de acest tip care funcţionează în nordul judeţului Prahova şi şcolarizează un număr de 288 de elevi (anul şcolar 2017- 2018), din care 134 de elevi înscrişi în Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă şi 154 de elevi integraţi individual în şcoala de masă cu servicii de sprijin prin profesori itineranţi din centru, au mai amintit reprezentanţii Consiliului Judeţean Prahova.

"În cadrul proiectului se propune reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă, constând în: - reabilitarea construcţiei C1 - Corp şcoalã prin lucrări de refaţadizare si termoizolaţie, fără modificări structurale, lucrări de compartimentare interioară fără modificări structurale (compartimentare uşoară din gips-carton), termoizolare exterioară a pereţilor, termoizolarea planşeului de peste etaj (pod); - desfiinţare construcţie C2 – Grup sanitar din lemn; - desfiinţare construcţie C3 – Magazie materiale din lemn. Clădirea şcoală (C1) se va reabilita pe acelaşi amplasament şi va cuprinde săli de clasă, cancelarie, birouri, cabinete de terapie, kinetoterapie, informatică, cabinet medical, ateliere, bibliotecă, sală de sport, sală festivităţi, grupuri sanitare, vestiare, sală de mese, spaţii depozitare, magazii, arhivă, de asemnea, se va transforma podul existent în mansardã, cu destinaţia de spaţiu administrativ; - înlocuirea conductelor de canalizare şi apã potabilã din incinta obiectivului de investiţii; - lucrãri de termoizolaţie şi refaţadizare, înclusiv înlocuirea tâmplãriei exterioare; - amenajarea terenului prin executarea de alei pietonale, amenajarea de locuri de joacă pentru copii (cu dotările necesare pentru copii cu nevoi speciale), amenajare spaţii verzi; - amenajarea unui teren de sport împrejmuit, cu dotările necesare pentru copii cu nevoi speciale", se mai specifică în proiect.

Back To Top