Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri locale

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

„Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”

                                               

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Societatea HIDRO PRAHOVA SA, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Logofăt Tăutu, nr.5, titular al proiectului “CL1-LOT3-REABILITARE ȘI EXTINDERE STAȚII DE TRATARE APĂ POTABILĂ ÎN ORAȘELE COMARNIC ȘI SINAIA - JUDEȚUL PRAHOVA”, din cadrul Proiectului “Fazarea Proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “STAȚIE CLORINARE CALEA CODRULUI”, propus a fi amplasat în orașul Sinaia, strada Calea Codrului, FN,  număr cadastral 23403,  județul Prahova.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Prahova din Ploiești, strada Ghe.Gr. Cantacuzino, nr. 306, jud. Prahova, în zilele de Luni, Miercuri – Vineri, între orele 09:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro/ .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Prahova din Ploiești, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Back To Top