Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Școli-pilot prahova
Categorie: Știri locale
  • Ministerul Educației testează, în peste 30 de unități de învățământ din țară, elemente pe care să le introducă în sistemul de învățământ preuniversitar.
  • Celor șase școli-pilot care au funcționat în anul școlar trecut li se adaugă, din această toamnă, alte 28.
  • Prahova este județul cu cele mai multe unități de învățământ dispuse să testeze elemente inovative la nivel de organizare a planului-cadru, a structurii anului școlar sau a evaluării.

Cele opt unități din Prahova care capătă, în acest an școlar, statutul de școli-pilot sunt Școala Gimnazială Excelsis din Ploiești, Școala Gimnazială Strejnicu – com. Târgșorul Vechi, Școala Gimnazială Gura Vitioarei, Școala Gimnazială Puchenii Mari, Școala Gimnazială Podenii Noi, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Potigrafu, Școala Gimnazială „Laurențiu Fulga” Fulga, Școala Gimnazială „C-tin Stere” Bucov.

VEZI ȘI: Opt unități de învățământ din Prahova au fost incluse în programul “Masa caldă în școli”

Acestea, ca și alte 20 selectate la nivel național, se adaugă celor șase scoli-pilot care, anul trecut, au testat elemente inovative la nivel de organizare a planului-cadru, a structurii anului școlar sau a evaluării, pilotări care au stat la baza unor măsuri implementate deja la nivel de sistem începând cu noul an școlar: perioade mai scurte de învățare în alternanță cu perioade de odihnă, înlocuirea tezelor cu alte tipuri de evaluări, eliminarea mediilor semestriale.

“Una dintre pilotările începute în anul școlar precedent de către Colegiul Național «Gheorghe Lazăr» din București va fi extinsă în noul an școlar la 9 unități de învățământ liceal. În acest sens se realizează cadrul propice pentru o evaluare mai pertinentă a impactului asupra rezultatelor școlare a modelului propus, respectiv reorganizarea materiei din trunchiul comun la clasa a XII-a, astfel încât să permită elevilor să se concentreze, în ultimele două perioade de învățare, pe materiile de interes în raport cu examenele de bacalaureat și de admitere la facultate. În funcție de aceste rezultate, este posibilă extinderea modelului la nivel național din anul școlar următor.

VEZI ȘI: Aproape 20 de școli din Prahova trec la catalogul electronic

De asemenea, va continua pilotarea modelului de predare-învățare în sistem blended learning, cu predare alternativă cu prezență fizică și online, fie la intervale periodice, fie în mod regulat, ca parte a orarului săptămânal. La pilotarea acestui model, început anul trecut pentru nivelul gimnazial, se adaugă nivelurile liceal, inclusiv forma de învățământ seral și postliceal. Scopul pilotării acestui model îl reprezintă atât optimizarea folosirii infrastructurii existente, cât mai ales reducerea abandonului școlar.

În plus, cu sprijinul Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică, în 12 școli gimnaziale din mediul rural va fi pilotat un model de predare-învățare în sistem blended learning care să aducă la clasă, la disciplina Informatică și TIC, un specialist din domeniul informaticii, care va preda online, de la distanță, alături de profesorul titular de curs, conținuturile din programă care acoperă componenta de informatică. Se urmărește astfel evaluarea impactului participării unor specialiști din afara sistemului de învățământ la creșterea calității și atractivității unor discipline cu grad mare de specializare.

În ceea ce privește învățământul particular și confesional, se suplimentează pilotarea resurselor educaționale alternative, începute anul trecut, cu pilotarea în trei unități de învățământ particular a unor modificări curriculare care să respecte specificul confesiunii în cadrul căreia funcționează acestea. Se urmărește, astfel, pilotarea unui model de învățământ confesional care să poată fi autorizat ca atare de către Ministerul Educației și care să permită cultelor recunoscute în România să își organizeze mai eficient, într-un mediu controlat, propriile rute de învățare, în acord cu valorile și principiile societății românești.

Pe lângă aceste aspecte, în 13 unități de învățământ de nivel gimnazial și liceal se va pilota organizarea modulară a orarului, urmând principii pedagogice moderne, astfel încât numărul disciplinelor de studiu programate într-o perioadă de învățare să fie mai mic, cu respectarea numărului de ore din planul-cadru per total în anul școlar, nu pe săptămână. În acest context se pilotează un model de descentralizare a implementării planului-cadru național, model ce poate fi generalizat, în funcție de rezultatele obținute, odată cu intrarea în vigoare a noilor planuri-cadru începând cu anul școlar 2023 - 2024.

De o importanță aparte este pilotarea în învățământul profesional dual a unui model curricular nou, în care învățarea la locul de muncă, la agenți economici, va reprezenta 50% din numărul total de ore de teorie și practică. Această pilotare va fi esențială în implementarea noilor planuri-cadru pentru învățământul profesional, din perspectiva reformei propuse de Proiectul România Educată și din perspectiva noului cadru legislativ”, au explicat reprezentanții Ministerului Educației.

Școli-pilot. Lista completă pentru anul școlar 2022 – 2023

Unitățile de învățământ care au implementat programele și anul trecut sunt Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” din Baia Mare, Școala Gimnazială nr. 1 din localitatea Curcani -județul Călărași, Școala Gimnazială „Ion Neculce” din Iași, Școala Gimnazială Româno-Finlandeză ERI din Sibiu și Școala Gimnazială „Gheorghe Vernescu” din Râmnicu Sărat.

Pe lângă unitățile din Prahova, amintite mai devreme, din acest an școlar devin școli-pilot Colegiul Economic „Ion Ghica” din Târgoviște, Liceul Teoretic „Mihai Ionescu” din București, Școala Gimnazială „Dr. Luca” din Brăila, Colegiul National „Gheorghe Șincai” din București, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Petroșani, Școala Superioară Comercială Kretzulescu din București, Colegiul Național Decebal din Deva, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Sf. Gheorghe (jud. Covasna), Colegiul Național „Gheorghe Murgoci” din Brăila, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din Brăila, Liceul Teoretic „Constantin Angelescu” din Brăila, Liceul Tehnologic Independența din Sibiu, Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu, Colegiul Național „Zinca Golescu” din Pitești, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Buhuși (jud. Bacău), Școala Gimnazială nr. 1 Văculești din Botoșani, Școala Gimnazială „Gheorghe Popovici” din Lozna (jud. Botoșani), Școala Gimnazială „Ioan Murariu” din Cristinești (jud. Botoșani), Școala Gimnazială „Maria Enescu Cosmovici” din Mihăileni (jud. Botoșani), Școala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” din Dumbrăvița (jud. Botoșani).

Foto: Facebook/ Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Potigrafu

Back To Top