Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

catalog electronic proiect pilot
Categorie: Știri locale
  • Un ordin de ministru privind implementarea catalogului electronic în unitățile de învățământ preuniversitar a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial.
  • Proiectul pilot a fost extins în mai multe școli, comparativ cu anul trecut.

Sistemul de consemnare a notelor și absențelor în catalog electronic va fi implementat în peste 1.100 de școli, în acest an, față de cele aproape 750, câte figurau în ordinul dimilar emis în toamna lui 2022. În Prahova, numărul unităților de învățământ incluse în proiectulpilot a crescut de la 19 (VEZI DETALII) la 31.

Citiți și: MEDIC DE LA SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI: "COPIII DE LA ȘCOALA CU PROFIL DE ÎNOT FAC ORELE DE BAZIN ÎN CLASĂ"

"Art. 1. — Se aprobă includerea unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care consemnează situația școlară a elevilor în format electronic, denumit în continuare catalog electronic, în programul de școli-pilot pentru anul școlar 2023—2024, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 106 alin. (2) și art. 109 alin. (2) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.813/2022, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile de învățământ prevăzute la art. 1 situația școlară, inclusiv rezultatele evaluării, se consemnează doar în catalogul electronic.
(2) Catalogul electronic se tipărește, semnează, avizează și arhivează de către directorul unității de învățământ, la finalul anului școlar, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (5) și (8) din Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. — Unitățile de învățământ prevăzute în anexă asigură prin contractele încheiate cu furnizorii programelor/serviciilor de catalog electronic siguranța datelor cu caracter personal, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art. 4. — Unitățile de învățământ din rețeaua de unități-pilot au obligația de a respecta toate prevederile aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 3.896/2023 privind Standardele tehnice minime necesare pentru utilizarea catalogului electronic în școlile-pilot.
Art. 5. — Unitățile de învățământ de stat menționate în anexă asigură din bugetul propriu sau din fonduri proprii, după caz, achiziționarea programelor/serviciilor de catalog electronic, fiind interzisă solicitarea achitării acestor servicii de către elevi sau reprezentanții legali ai acestora.
Art. 6. — În vederea asigurării accesului elevilor la facilitățile de care pot beneficia legal, unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate în anexă vor elibera la începutul anului școlar 2023—2024 legitimații de elev, acestea conținând obligatoriu următoarele informații, dar nelimitându-se la ele: nume și
prenume, fotografie, CNP, număr matricol și viza anuală a unității de învățământ", precizează ordinul de ministru.

Lista școlilor din Prahova care vor folosi catalog electronic

catalog electronic1

catalog electronic2

 

Back To Top