Categorie: Știri locale

poluareComisariatul judeţean Prahova al Gărzii Naţionale de Mediu prezintă, într-un raport adresat Prefecturii, principalele probleme de mediu întâlnite de către inspectorii instituţiei, în urma controalelor desfăşurate în anul 2012. Planul de inspecţie şi control pe 2013 propus Prefecturii Prahova de către Garda de Mediu ţine cont de problemele întâlnite la poluatori anul trecut, dar şi de tendinţele de dezvoltare socio-economică din judeţ, se anunţă într-un comunicat trimis de instituţia Prefectului.

Iată ce probleme legate de poluare au fost descoperite de inspectorii de Mediu şi ce măsuri vor să ia aceştia în 2013

- Asigurarea parţială şi necorespunzătoare a sistemelor de canalizare si epurare ape uzate in aglomerari urbane – Ploiesti, Sinaia, Busteni ,Azuga, Comarnic.
- Poluarea apei raurilor Prahova si Teleajen generată de epurarea incompletă a apelor uzate menajere si funcţionării necorespunzătoare a staţiilor de epurare industriale.
- Poluarea atmosferei datorită compuşilor organici volatili proveniti atat de la agenti economici din industria petroliera , cat si de agenti economomici ce desfasoara activitati de fabricare a detergentilor .
- Poluarea mediului generată de materialele greu biodegradabile necolectate selectiv în vederea reciclării.
- Poluarea mediului datorită gestiunii necorespunzătoare a deşeurilor menajere în judeţul Prahova
- Poluarea solului si apelor subterane datorită activităţilor din industria de extracţie a ţiţeiului.
- Poluarea remanentă a solului şi a apelor subterane în urma închiderii depozitelor de deşeuri urbane şi rurale.
- Lipsa sistemului de monitorizare şi de evaluare a evoluţiei sănătăţii umane în raport cu calitatea mediului.
- Slaba educaţie ecologică a comunităţii privind necesitatea colectării selective a deşeurilor.
- Slaba educaţie a publicului privind protejarea şi conservarea biodiversităţii locale.
- Poluarea apei generată de epurarea incompletă a apelor uzate menajere generate in Municipiul Ploiesti datorită dotării necorespunzătoare a staţiei de epurare si capacitatii reduse de epurare .
- Degradarea zonelor unde au fost identificate specii de floră şi faună sălbatică protejate prin convenţii internaţionale – SCI Ciucas.

Tendintele de dezvoltare socio-economica a judetului precum si impactul acestora asupra activitatii comisariatului:
- reducerea capacitatilor de productie ale agentilor economici, precum si reducerea numarului acestora din cauza crizei economice, fapt ce presupune monitorizarea atenta a obligatiilor de mediu in cazul procedurilor de lichidare , faliment , incetarea activitatii
- in cazul inchiderii tuturor depozitelor neconforme din industria petroliera se impune monitorizarea agentilor economici pentru indeplinirea obligatiilor asumate .
- avind in vedere criza economica care genereaza dificultati financiare la agentii economici - se impune o atenta urmarire si monitorizare a modului de realizare a planurilor de actiunii asumate la emiterea autorizatiilor integrate de mediu .
- poluarea atmosferica datorita functionarii societatilor comerciale cu profil de activitate prelucrarea titeiului;
- poluarea solului cu apă sărată şi ţiţei în zona sondelor datorita fisurării conductelor de transport aflate in exploatarea SC OMV PETROM SA si SC CONPET SA ;
- poluarea apelor atat datorită funcţionării necorespunzătoare a staţiilor de epurare orăşeneşti existente cat si a lipsei acestora in unele orase de pe Valea Prahovei;
- educaţia necorespunzătoare a comunităţilor privind necesitatea colectării selective a deşeurilor;
- aparitia de noi parcuri industriale impune o monitorizare a activitatii desfasurate de societatile comerciale existente in interiorul acestora;

Agenda Comisariatului Judetean Prahova pentru anul 2013

- deschiderea catre mass-media si organizatiile neguvernamentale de mediu prin implicarea acestora in proiecte de constientizare si educatie ecologica;
- imbunatatirea activitatii de inspectie si control care poate fi realizata prin monitorizarea indeplinirii planului anual de inspectie si control, cunoasterea reglementarilor legale in vigoare de catre comisari, formarea si perfectionarea interna si externa a comisarilor,
imbunătăţirea nivelului de comunicare între comisarii din diferite judeţe, diseminarea informaţiilor şi noutăţilor către toţi comisarii;
- completarea bazei de date a obiectivelor controlate, pe baza informatiilor primite de la APM Prahova;
- imbunatatirea, utilizarea si intretinerea bazei materiale, indicator la baza careia va sta:
intretinerea si asigurarea parcului auto din dotare;
- asigurarea conditiilor necesare desfasurarii, in conditii de eficienta a activitatii de inspectie si control;
- informarea şi conştientizarea publicului referitor la importanţa colectării selective a deşeurilor.

Back To Top