Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri naționale

Un grup de 39 de senatori şi deputaţi PSD a depus, pe 18 decembrie, o propunere de modificare a Codului penal şi a Codului de procedură penală. Pentru Codul penal sunt modificate şapte articole privind concursul de infracţiuni, regimul închisorii, luarea de mită, darea de mită, traficul de influenţă, cumpărarea de influenţă, abuzul în serviciu, în timp ce la cel de procedură penală vor fi schimbate sau completate şase articole referitoare la procedura de audiere a persoanelor vătămate, la consemnarea declaraţiilor, obiectul urmăririi penale, sesizarea organelor de urmărire penală.

Una dintre modificări instituie pragul de 200.000 de euro pentru abuzul în serviciu, argumentând că sancţiunea penală trebuie să intervină doar în cazul unei pagube "substanţiale", scrie News.ro. De asemenea, se propun reducerea limitelor pedepselor pentru luare de mită şi trafic de influenţă şi modificarea regimului închisorii, astfel încât pedepsele de până la trei ani să fie executate la domiciliu. Tot la domiciliu îşi vor ispăşi pedeapsa şi cei cu vârsta peste 60 de ani sau cu boli grave sau incurabile, pe motiv că scopul pedepsei este acela de reeducare, coroborată cu recuperarea prejudiciilor. Parlamentarii PSD vor şi modificarea prevederilor referitoare la denunţ, care ar urma să fie valabil doar dacă este făcut la şase luni de la data la care denunţătorul a aflat despre săvârşirea faptei, mai scrie sursa citată.
O altă modificare vizează şi un alineat referitor la luarea de mită, care în forma actuală stabileşte că: "Fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta". Varianta modificată elimină formula "pentru altul", specifică faptul că este vorba despre foloase "materiale" şi stabileşte la 1 an limita inferioară a pedepsei.
Senatorii şi deputaţii PSD vor să modifice şi alineatele 1 şi 3 ale articolului 290 din Codul penal privind darea de mită. Ei corelează prevederile acestora cu prevederile articolului 289 în noua formă, dar reduc limitele pedepselor, de la condamnări între doi şi şapte ani la pedepse cuprinse între şase luni şi cinci ani de închisoare, mai scrie News.ro. De asemenea, alineatul 3, care prevede că "mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta" ar urma să fie abrogat.
Va fi modificat şi articolul 291, privind traficul de influenţă, respectiv alineatul 1 al acestuia. În varianta în vigoare, acesta prevede că "Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani".
Modificarea introduce explicit noţiunea de foloase "materiale", elimină menţiunile "indirect" şi "pentru altul", iar limitele perioadei de detenţie scad la 1, respectiv la 5 ani.
În cazul articolului 292, referitor la cumpărarea de influenţă, alineatul 1 este modificat, iar alineatul 2 este abrogat. Formei actuale, potrivit căreia "promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi", îi sunt aplicate aceleaşi schimbări ca şi în cazul articolului precedent, respectiv introduce explicit noţiunea de foloase "materiale", elimină menţiunile "indirect" şi "pentru altul", iar limitele perioadei de detenţie scad la 1, respectiv la 5 ani.
De asemenea, este abrogat alineatul 2, care stabileşte că "făptuitorul nu se pedepseşte dacă denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta", mai notează agenţia citată.
Articolul 299 referitor la folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual ar urma să fie abrogat, parlamentarii PSD considerând că "noţiunea de favoruri sexuale este o noţiune care nu poate fi determinată precis".
Vedeți alte modificări propuse pe News.ro.

Back To Top