Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri naționale

Noua metodologie referitoare la mobilitatea academică, aprobată prin ordin de ministru, se bazează pe mai multă flexibilitate, au anunțat reprezentanții Ministerului Educației, care au detaliat și care sunt beneficiile suplimentare de care se vor bucura de acum studenții și doctoranzii.

 

Studenţii şi studenţii doctoranzi beneficiază, începând din anul universitar 2019 - 2020, de dreptul de a li se recunoaşte, pe lângă creditele transferabile dobândite (în condiţiile legii) la alte instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu din ţară sau din străinătate, și creditele transferabile obținute la alte programe de studii din cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ superior, au anunțat oficialii MEN.

Flexibilizarea mobilității academice a studenţilor este un răspuns la solicitările mediului academic.

"Față de metodologia anterioară, prin noul act normativ se reglementează posibilitatea ca  studenții să poată beneficia de mobilitate academică definitivă şi în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ superior. Pentru studiile universitare de licenţă şi studiile universitare de master, mobilitatea academică definitivă se poate realiza numai la început de semestru, după primul semestru şi până la sfârşitul penultimului semestru, între programe de studii cu acelaşi număr total de credite de studiu transferabile obligatorii, din aceeaşi ramură de ştiinţă. În cazul mobilităţii academice definitive, diploma se emite absolventului de către instituţia de învăţământ superior care organizează examenul de finalizare a studiilor. Studentul/studentul doctorand poate beneficia și de mobilitate academică temporară între două instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz, după finalizarea primului an de studii. De asemenea, studentul poate beneficia de mobilitate academică temporară pe cont propriu, în afara acordurilor interinstituționale de mobilitate academică, la solicitarea acestuia, ca urmare a identificării unei posibile universități primitoare", detaliază informarea transmisă de Ministerul Educației.

Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor academice internaţionale se realizează de către instituţiile de învăţământ superior pentru persoana care dovedeşte parcurgerea stagiului de mobilitate cu documente emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o.

Back To Top