Categorie: Administraţie

consiliul local ploiesti petrolulDupă ce, în ședința de săptămâna trecută, consilierii municipali au votat o hotărâre prin care își dădeau avizul „de principiu" ca municipalitatea să se constituie parte civilă într-un dosar la al cărui prejudiciu, de altfel, au pus chiar ei umărul prin votul acordat, la momentul respectiv, în favoarea plății făcute din bugetul local pentru premierea fotbaliștilor Petrolului, în data de 3 aprilie, pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CL Ploiești figurează, chiar la primul punct, un Proiect de hotărâre privind constituirea Municipiului Ploiești ca parte civilă într-un dosar penal – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu. Din nou, ca să fie clar și pentru procurori faptul că avem niște consilieri transparenți, puțin induși în eroare uneori, dar cinstiți, per ansamblu.

Cu alte cuvinte, votul de principiu enunțat, în ședința trecută de consiliu local, a fost unul inutil, neavând niciun efect, fiind generat de fuga de responsabilitate. Reamintim că DNA a adresat o cerere Primăriei Municipiului Ploiești în care instituția respectivă solicita municipalității să spună dacă se constituie parte civilă în dosarul finanțării Asociației Comunitare Lupii Galbeni, dosar care i-a trimis la beciul preventiv atât pe șefii de la Petrolul, cât și pe fostul primar al municipiului Ploiești, Iulian Bădescu, pentru luare de mită și abuz în serviciu.

După ședința trecută, ne întrebam, în Actualitatea Prahoveană, care a fost rostul votului CL Ploiești. Surse din rândul consilierilor ne-au luminat: nimeni nu mai semnează nimic în Primăria Ploiești. De ce? De frică, evident!

Iată proiectele ședinței din 3 aprilie:

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1331
privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 3 aprilie 2015

Viceprimarul cu atribuţii de primar al Municipiului Ploieşti:
în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;

D I S P U N E:

Articol unic - Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 3 aprilie 2015, începând cu orele 1100 la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind constituirea Municipiului Ploiești ca parte civilă într-un dosar penal – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploieşti să realizeze procedura prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării membrilor consiliului de administraţie al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
3. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediilor cabinetului ORL şi a cabinetului de alergologie şi imunologie pediatrică din structura organizatorică a Spitalului de Pediatrie Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69/2015 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public în municipul Ploiești – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu și de consilierii Constantin Popa, George Pană, Răzvan Ursu, Gheorghe Sîrbu, Raul Petrescu și Radu Mateescu.
5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la protocolul de colaborare nr. 3110/04.07.2011 între Municipiul Ploieşti şi Asociatia Habitat for Humanity Romania aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipilui Ploieşti nr. 207/28.06.2011 şi modificarea art. 1 si 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 422/25.10.2013 – iniţiat de consilierii Cristian Ganea, Marilena Stanciu, George Pană, Marcian Cosma şi Cristian Dumitru.

Dată în Ploieşti, astăzi, 1 aprilie 2015, în două exemplare originale.

Viceprimar cu atribuţii de primar,
Iulian Liviu Teodorescu

Back To Top