Categorie: Administraţie

palatul administrativ ploiestiCL Ploiești se reunește, în data de 11 iunie, în ședință extraordinară, pe ordinea de zi aflându-se o serie de proiecte importante. Dintre acestea, există un proiect care vizează construirea adăpostului de câini comunitari din Comuna Valea Călugărească, numirea unor reprezentanți în Comitetul de coordonare de la Apa Nova și în AGA de la SGU, dar și un proiect care vizează aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015.

În continuare, ordinea de zi integrală

Articol unic - Convocarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 11 iunie 2015, începând cu orele 1400 la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, etajul I, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2015 – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Constantin Popa şi Gheorghe Popa.

3. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 223/2013 privind aprobarea asocierii Municipiului Ploieşti cu Comuna Valea Călugărească în vederea executării şi exploatării obiectivului de investiţii "Amenajare adăpost pentru câini comunitari" – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

4. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora, modificată şi completată – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii: Marilena Stanciu, Iolanda Băzăvan, Sanda Dragulea, Radu Socoleanu şi Larisa Băzăvan.

6. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 262/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L. Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

7. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/2012 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Comitetul de Coordonare de la SC „Apa Nova" SRL – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

8. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploiești – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

9. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 90/2013 privind numirea reprezentanţilor autorităţii publice locale în Consiliile administrative ale instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

10. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti în societate comercială pe acţiuni – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

Back To Top