Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională legea prin care se dădea posibilitatea funcționarilor publici trimiși în judecată să își continue activitatea fără să li se suspende raportul de serviciu, o decizie anticipată de domnul conferențiar universitar Mihai Cristian Apostolache.

Mihai Apostolache a comentat, pentru observatorulph.ro, decizia instanței de drept constituțional, în legătură cu care acesta a expus anterior argumente care anticipau această hotărâre privind legea amintită:

"Legea în discuție, așa cum am arătat într-un articol anterior, modifică legea administrației publice locale, în sensul că introduce o nouă procedură de validare a mandatului unui consilier local sau județean, făcând distincție între consilierii validați la momentul constituirii consiliului local/județean și cei validați în timpul mandatului consiliului local/județean. În cazul consilierilor care urmează să fie validați la momentul constituirii consiliului local/județean, validarea se realizează de consiliul local/județean la propunerea comisiei de validare, iar în cazul consilierilor care urmează să fie validați pe parcursul mandatului consiliului local/județean, validarea se realizează de prefect, la propunerea comisiei de validare din cadrul consiliului local/județean. Ori, operațiunea de validare trebuie să beneficieze de același regim juridic, indiferent de momentul în care intervine. Faptul că pentru aceeași operațiune juridică se instituie două proceduri diferite se încalcă normele de tehnică legislativă din Legea nr. 24/2000, potrivit cărora reglementarea trebuie să instituie norme clare, precise și previzibile și, implicit, art. 1 alin. 5 din Constituția României, care stipulează faptul că «În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie».

O altă problemă de constituționalitate este legată de reglementarea unui cvorum diferit pentru ședința de consiliu în care urmează să fie validat mandatul unui consilier și celelalte ședințe de consiliu local/județean. Legea instituie o derogare de neacceptat de la regula cvorumului, situație care conduce, și în acest caz, la un tratament juridic diferit pentru aceeași problematică. Tratamentul juridic diferit stabilit pentru operațiunea de validare, precum și pentru cvorum, încalcă principiul egalității, reglementat de art. 16 alin. 1 din Constituție.

În ceea ce privește introducerea prefectului în procedura de validare a mandatului unui consilier local/județean, soluția legislativă restrânge competența consiliului local/județean și o extinde pe cea a prefectului. O astfel de măsură legislativă conduce la încălcarea principiului autonomiei locale, principiu consființit la nivel constituțional de art. 120 din Constituția României și dezvoltat prin reglementări infraconstituționale. Potrivit art. 2 din legea administrației publice locale, administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în baza mai multor principii, printre care și principiul autonomiei locale. Ori, în situația în care se conferă dreptul prefectului de a valida mandatul unui ales local, se afectează substanța principiului autonomiei locale, deoarece se restrânge competența unei autorități constituite și care funcționează în baza acestui principiu și se conferă prerogative noi prefectului, autoritate statală, reprezentant al Guvernului în teritoriu.

Având în vedere aspectele semnalate, precum și jurisprudența Curții Constituționale, apreciez că legea prin care se modifică procedura de validare a mandatului consilierului local/județean va fi declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională".

PE ACEEAȘI TEMĂ

Președintele României a sesizat Curtea Constituțională, cu privire la modificările la Legea administrației publice locale

Proceduri contradictorii pentru validarea aleșilor locali. Parlamentul crește autoritatea prefectului în detrimentul autorității locale

Back To Top