Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

O instanță din România a obligat, de curând, un grup de consilieri județeni să voteze în favoarea validării mandatului unui supleant de pe lista de consilieri județeni și să îi plătească acestuia și despăgubiri. Anterior, grupul de consilieri județeni s-a opus validării mandatului unui consilier județean, iar acesta s-a adresat instanței de contencios administrativ.

Este o decizie foarte importantă, chiar dacă nu este definitivă, ea fiind explicată, pentru Observatorul Prahovean, de conferențiarul universitar Mihai Cristian Apostolache, director al Centrului de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul UPG Ploiești.

“Sentința Tribunalului Bihor, secția comercială, de contencios administrativ și fiscal, prin care un grup de consilieri județeni sunt obligați să voteze pentru validarea mandatului unui supleant ca urmare a vacantării unui loc de consilier județean și obligarea la plata de despăgubiri este una care, sper eu, va așeza lucrurile în matca lor firească. În administrația publică locală a devenit o practică blocarea, prin diverse metode (neparticiparea la ședință, refuzul înscrierii pe ordinea de zi a validării mandatului, nevotarea ordinii de zi, neîntrunirea comisiei de validare, votarea împotrivă fără temei legal etc.), a validării mandatului unui supleant, fie că acesta se găsește pe lista consilierilor locali, fie pe lista consilierilor județeni. În privința validării mandatului unui consilier local sau județean, legea administrației publice locale obligă consiliul local sau consiliul județean să valideze mandatul unui consilier dacă acesta îndeplinește condițiile legale.

Organismul care verifică legalitatea alegerii fiecărui consilier este comisia de validare, care poate propune consiliului invalidarea mandatului numai dacă se constată încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale. Prin urmare, dacă condițiile legale sunt întrunite, consiliul local/județean este obligat să valideze mandatul persoanei în discuție.

Consilierii locali/județeni nu se pot opune validării mandatului, în caz contrar se ajunge în situația în care persoana nemulțumită se adresează instanței de contencios administrativ, iar instanța obligă autoritatea publică să valideze respectivul mandat. În cazul analizat, instanța a obligat grupul de consilieri care s-au opus validării să voteze în favoarea validării mandatului consilierului județean. Firesc era să oblige consiliul județean să aibă o astfel de conduită, pentru că acesta este subiectul de drept care validează, prin hotărâre, mandatul alesului local, nu doar un grup de consilieri județeni.

Este adevărat că doar acest grup de consilieri județeni s-a opus validării, nu întreg consiliul județean, însă hotărârea de validare se adoptă de consiliul județean ca autoritate a administrației publice locală, constituită în baza principiului autonomiei locale.

Cel de-al doilea aspect demn de subliniat din hotărârea instanței de contencios administrativ este faptul că a obligat grupul de consilieri care s-au opus validării mandatului alesului local să îi plătească acestuia despăgubiri constând în indemnizația de consilier care i se cuvenea acestuia de la momentul în care trebuia să intre în exercițiul mandatului și până la validarea efectivă a mandatului acestuia ca urmare a hotărârii instanței.

Prin urmare, despăgubirile se plătesc în solidar de grupul de consilieri județeni care s-a opus validării mandatului, nu de întreg consiliul județean. Prin obligarea la plata de despăgubiri a celor care se împotrivesc validării unui mandat de ales local, se creează premisele intrării în normalitate, reprezentând și un avertisment pentru cei care se gândeau să acționeze și pe viitor în acest mod”, a declarat Mihai Apostolache, pentru observatorulph.ro.

Back To Top