Categorie: Administraţie

Conf. univ. dr. Mihai Apostolache a realizat o analiză privind Codul Administrativ adoptat pe 25 iunie, modificat după o săptămână și publicat vineri în Monitorul Oficial.

 

Potrivit lui Mihai APostolache, prin "Codul Administrativ, adoptat în 25 iunie, modificat și completat în 3 iulie, publicat în Monitorul Oficial în 5 iulie 2019 (Monitorul Oficial nr.555 din 5 iulie 2019), Guvernul restrânge dreptul de participare al cetățenilor la ședințele consiliului local".

"Dacă sunteți cetățean cu domiciliul sau reședința în altă localitate decât localitatea de care aparține consiliul local, NU aveți dreptul de a participa la ședința consiliului local respectiv și nici de a urmări ședința pe internet, dacă ședința este transmisă pe internet!!! În articolul 138, având denumirea marginală «Desfășurarea ședințelor consiliului local», alineatele 1 si 2, sunt cuprinse norme referitoare la publicitatea ședinței consiliului local. În alineatul 1 se stabilește regula caracterului public al ședinței consiliului local, iar alineatul 2 are rolul de a defini caracterul public al ședinței", explică Mihai Apostolache.

Acesta arată că, potrivit alin.1, ședințele consiliului local sunt publice, normă preluată din vechea reglementare. Alineatul 2, în schimb, este cel care "limitează noțiunea de caracter public al ședinței consiliului local la trei aspecte:

  1. Accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele-verbale ale ședinței consiliului local;
  2. Accesul celor interesați, în condițiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a acestora;
  3. Posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local".

Mihai Apostolache  explică implicațiile pe care le au aceste prevederi:

"Ce rezultă din cea de-a treia situație?! Consecințele juridice ale unei asemenea reglementări sunt următoarele:

1.La ședințele unui consiliu local pot asista doar cetățenii cu domiciliul sau reședința în localitatea respectivă. Dacă locuiți în Ploiești și doriți să asistați la ședințele Consiliului General al Municipiului București nu veți putea!!! Și încă ceva: puteți doar asista, nu puteți lua și cuvântul!!!

2.Legiuitorul a introdus o noțiune nouă «subunitate administrativ-teritorială», pe care nu o găsim în altă parte a legii și nu are nici definiție legală. Cu siguranță, însă, este vorbă de subdiviziune administrativ-teritorială (sectoarele Capitalei).

3.Ședințele consiliului local dintr-o localitate pot fi urmărite și pe Internet, dar nu de oricine, ci doar de cei care au domiciliul sau reședința în localitatea respectivă. Acest lucru înseamnă că cetățenii din alte localități vor avea accesul restricționat?!!! Cum se va realiza limitarea accesului?!!!

4.Reglementând dreptul cetățenilor cu domiciliul sau reședința în localitate de a urmări ședință consiliului fie prin participarea la ședință, fie pe internet, legiuitorul obligă consiliul local să transmită lunar ședințele și prin intermediul internetului. Ce se întâmplă dacă autoritatea locală deliberativă nu își onorează obligația instituită de legiuitor? Care este sancțiunea legală? Fără o sancțiune în acest caz, norma este lipsită de eficiență".

Mihai Apostolache concluzionează că aceste prevederi sunt rezultatul creionării și adoptării în gravă a Codului Administrativ. "Din dorința de a clarifica caracterul public al ședințelor consiliului local, Guvernul mai degrabă bulversează administrația publică locală, limitând conținutul noțiunii", apreciază acesta.

Back To Top