Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

Convocaţi vineri în şedinţă, consilierii judeţeni din Prahova urmează să dezbată un proiect de reducere a schemei de personal. Aşa cum anunţase încă de săptămâna trecută noul preşedinte al instituţiei, Iulian Dumitrescu, urmează să fie desfiinţare 101 posturi dintre cele 247 existente în prezent în aparatul de specialitate. Proiectul de hotărâre nu face vorbire despre Direcţia de Pază şi Direcţia de Plante şi Întreţinere a Drumurilor, care totalizează 214 posturi şi care ar urma să fie desfiinţate, printr-un demers separat.

 

Iată ce prevede documentul propus de Iulian Dumitrescu: "1. Reorganizarea Direcției Tehnice și a Direcției Servicii și Achiziții Publice și înființarea Direcției Achiziții și Lucrări Publice cu un număr de 27 de posturi cu următoarea structură : Serviciul achiziții publice si contracte, Compartiment transport, Compartiment monitorizare servicii publice , Compartiment mediu, Serviciu lucrări publice care are în componență Compartimentul drumuri si poduri, Compartimentul acorduri drumuri judetene si Compartimentul lucrări publice.
2. Reorganizarea Serviciului resurse umane cu o structură de 10 funcții publice, care are în componență pe lânga Compartimentul resurse umane și Compartimentul sănătate, cultură, învățământ, mass-media, sport-tineret, ong-uri, turism.
3. Reorganizarea Biroului audit intern în Compartiment audit intern cu 3 funcții de execuție.
4. Desființare Compartiment control al președintelui care avea în componență 1 Funcție publică de execuție ocupată.
5. Reorganizarea Directiei Juridic Contencios si Administrație Publică la un numeric de 18 funcții publice, astfel: Compartiment juridic contencios, Compartiment informatică și Serviciu gestiune documente și relații publice.
6. Reorganizarea Direcției Economice la un numeric de 20 de posturi repartizate la Serviciul buget și creanțe și Serviciul financiar contabilitate.
7. Reorganizarea Direcției Patrimoniu la un numeric de 21 de posturi cu componentă de specialitate, respectiv Compartimentul administrare domeniul public și domeniul privat și o componentă de admnistrativ prin structura cu posturi de natură contractuală de la Compartimentul administrativ, personal de întreținere și Compartimentul administrare clădiri.
Formația de pompieri respectiv funcțiile de pompieri se desființează și serviciul se externalizează. Se stabilește un număr de 5 posturi de șofer având în vedere autoturismele aflate la dispoziția funcțiilor de demnitate publică, administrator public și secretar general al județului și un sofer pentru direcțiile de specialitate. Direcția Arhitect Șef se reorganizează pe un numeric de 16 posturi funcții publice și Compartiment planificare teritoriu , urbanism și cadastru, Compartiment disciplină, control în construcții și autorizare și Birou unic. Se reorganizează si Direcția Proiecte cu Finanțare Externă la un numeric de 19 posturi – funcții publice de nivel studii universitare de licență si specializări în scrierea și management de proiect . In componență se stabilesc Compartimentul proiecte cu finanțare externă, Compartimentul dezvoltare regională, Compartimentul prognoze și stategii, Compartimentul UIP, sistem de management integrat al deseurilor".

Economia pentru bugetul instituţiei este estimată la 12 milioane de lei pe an.

"Argumentele care impun reorganizarea aparatului de specialitate sunt: Necesitatea stabilirii și coordonării atribuțiilor în mod unitar; Existența unor structuri paralele și ineficiente; Creșterea calității actului administrativ și îmbunătățirea modalității de prestare a serviciilor publice în relația cu beneficiarii; Utilizarea resurselor de care dispunem la capacitate maximă și în condiții de eficiență", a mai explicat Iulian Dumitrescu în referatul de aprobare care însoţeşte proiectul de hotărâre.

Back To Top