adi deşeuri statut vot reziliere
Categorie: Administraţie

După trei luni de amânări, şedinţa ADI Deşeuri pe tema rezilierii contractului cu Rosal s-a ţinut miercuri, însă propunerea n-a putut fi şi supusă la vot, pentru că nu erau prezenţi toţi cei 34 de delegaţi. Ca să nu mai depindă, pe viitor, de criteriul unanimităţii, care s-a dovedit atât de greu de atins, autorităţile vor să modifice statutul asociaţiei.

"Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova» face cunoscut faptul că, în data de 15.12.2021 a fost întrunită Adunarea  Generală a Asociaţilor Implicaţi în zonele 2 - Boldești Scăeni și 6 - Valea Doftanei, având pe ordinea de zi   rezilierea  contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2 - Boldești Scăeni și 6 - Valea Doftanei, cu operatorul S.C. Rosal Grup S.A. La şedinţa au fost prezenţi 23 de asociaţi din 34. Având în vedere prevederile art.21,alin.5 din Statutul Asociaţiei «pentru a fi valabile Hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art.17 al.3 lit.k din prezentul statut, se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor Asociaților, cvorum și majoritate obligatorie la oricare convocare». Drept urmare nu a putut fi supusă la vot propunerea de reziliere a contractului", se explică într-un comunicat de presă transmis de ADI Deşeuri.

Modificare în statutul asociaţiei, pentru o procedură de vot mai simplă

"Preşedintele Asociaţiei a propus modificarea statutului, în sensul de a se putea lua o astfel de decizie cu majoritate simplă. Statutul modificat va fi transmis UAT-urilor membre în vederea aprobării şi emiterii de Hotărâri de Consiliu Local precum şi a obtinerii unui mandat. Ulterior va fi aprobat în şedinţa Adunării Generale a Asociaţilor. După aprobarea Statutului, se va convoca Adunarea  Generală a Asociaţilor Implicaţi pentru a putea lua o decizie", se mai arată în comunicatul transmis de ADI Deşeuri.

Pe aceeaşi temă: ADI Deşeuri, acuzată de Primăria Ploieşti că tergiversează în continuare situaţia privind contractul Rosal

Back To Top